Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.06.2023 10:41 - За 144 000.Златният четирирогов олтар
Автор: elizabethborislavova Категория: Поезия   
Прочетен: 1688 Коментари: 0 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
image

Във войнствените чинове Христови чрез свещено съдебно решение Съдът небесен включи всички герои на България, борили се и дали живота си за нейното освобождение от отоманско иго.

Свидетелство на пророка: ”Чух Гласа съдебен да ги призовава поименно и да ги възвисява и награждава с чинове, влизащи реално в Личната гвардия на Христа (Кирил и Методий, учениците им, Паисий, Левски и много други).“

Словото Божие обръща сериозно внимание, за да не се заблуди човекът и приеме, че това дяло се е развивало, употребено от Бога, само в душеспасение. Дано никой не се измами в такова мислене и разбиране! Това дяло има световни земни мащаби, послужило в свято свещено служение пред Съда велик за изкупление на целокупност земна с трите пояса земни творби! Много духовни общества на Земя, развиващи се в тесногръдо разбиране, считат само себе си и своите последователи за души спасяеми. О, не се мамете, скъпи души! Бог не поставя граници за великото изкупително дяло чрез вяра в жертвата спасителна на Господа Исуса Христа!

Дялото на изкупление е велико, всемирно Божие дяло! То е движило своето духовно развитие чрез съсъди, преминали през тъмните килии на вековете, в принос благоуханен – жертва на олтара Божий в борба за доброто на народа, държавата, която се е създавала и възрастявала за уреждане на нейните съдби; скъпо с живота свой са заплащали! Те преминават през горнилото на страшни изпитни, изпрали дрехите си в огъня горящ на Земя, пречистили душите си и приели ореола на светии – изпълнени с Дух Святи! Те са водили безпощадна борба с червения змей – врагът коварен, народен и Божий, в чин ”Паднала звезда Пелин”, в лицето на лъжепророка му Мохамед – ”червения фес“ – гъжвата свещена на Сатана, положена на главите на пленниците негови, сочеща на кървите светиеви, които е проливал на Земя.

И тук именно България стои издигната на свещен пиедестал! В името на Бога, Христа и народа свой, хиляди синове и дъщери нейни са дали живота си в страшната борба. Защото целта на Сатана е била не само Земята Божия – бъдеща свещена Новозаветна същина да завладее, но чрез лъжепророка свой Мохамед и лъжеучителя исляма – Корана духовно народа български на своята воля да подчини, да развее над него знамето си окървавено с полумесец и звезда, сочещи на лъжепророка и падналия ангел Сатана, в чин ”Пелин звезда”, вгорчили много води, народи и племена сред земната плеща!

В същия стремеж се хваща и блудницата Вавилон – падналото войнство на Сатана, червеното кардиналство, протягало ехидно ръка да сложи белега на робството духовно! Не трябва да се заблуждава човешкият род, че с прекомерно целомъдрие ще се извоюва вечна свобода на планета Земя с трите й пояса земни творби за вечността!

Но в страшната борба за победата вечна на Небеса се включва един народ, избран от всички народи и племена, който не е бил Божи народ, но чрез вяра в Христа е воювал в свещената борба и е станал Божи народ. България е послужила на своите Божии съдби в Плана спасителен. Развявала е знамето трибагрено, носещо Светлина за великата тайна на оправдание чрез вяра в кръвта Христова с герба си ”Лъв и звезда” . България е дала свидни, святи жертви в името на народната свобода и вярата в Христа и с кръвта си свята е запечатала своята светиева съдба. Тя е водила непримирима борба чрез своите синове и дъщери със змея червен – Сатана и звяра.

Не се мамете, о, чада на Всевишния, че Бог дири само човека в неговата преклонна възраст – старостта. Бог Всемогъщ е употребявал свои съсъди – люде с чинове велики в свято воювание за целокупното дяло на спасение от греха, неправдата, злото и смъртта по строго провеждащ се План на спасение. Основното начало на България е положено от Бога Всемогъщ – нейният Законодател и Съдия и велик Спасител е сам Синът Божи – дарител на вечния живот за вечността!

Бог е употребил таз Българска земя не само като педя Земя в чин ”България”, но е включил в свещените новозаветни съдби на Изкупителния план и народа български.

А днес, когато на Небето в Светая Светих заседава Съдът небесен велик, Бог призовава от нейните чресла блюдата златни на почетно съдебно употребление и е строил съдебния корпус от народа й, за да представи целокупната църковна съдба, разпростряна над пет континента земни и Църквата Негова, изградена сред тях, от всички народи и племена по План на спасение! България е същината новозаветна на Сянката древна Палестина! Тя е строго определена в употребление духовно пред Небето, не само със своя народ, но с цялата принадлежаща ней територия – земя. Нейните планини и поля, морета и реки, езера, жива флора, фауна и човек, всичките Божии творби сред нея вземат активно участие във водещата се духовна борба, включена в земната история за самата планета Земя!

Но пред Съда велик и Закона на правда, в пълните мащаби на съдебните решения над планета Земя, с целокупните земни творби, в победите и наградите, дарени от Бога чрез Съда велик, най-голямо удостоение приема България пред Вселена, Всемир и Съда велик.

 Тя е употребена като педя земя с нация и народ, в който е вложен таланта на Небето за нейното земно благоустройство, с едно свято съчетание на два народа, любими Богу – славяни и българи, а тя -българославянка. И пред Съда велик се призоваха и поменаха делата на Правда пред Закона, заслугите нейни и не се отминаха и жертвите на руския славянски народ, който даде скъпи жертви за нейното освобождение от игото й тежко – турско, агарянско!

Скъпи души на Бога, не мислете, че това е слово на човешко мъдруване! Ще обвините ли днешното духовно състояние в атеистичното й положение? Кой ще дръзне да повиши глас и обвини великия Съд Божий в светите съдебни решения?

Не знаем ли, че под Божиите криле е целокупното Божие творение и нищо без Бога не е станало, нито без Неговото знание? Много религиозни формации – църковни деноминации с възмущение ще погледнат на гореизложените Божии съдебни изявления и ще рекат: заблуждение е това. О, не дръзвайте да изговаряте неразумни слова! Не се мамете и не думайте: ”При нас е истината за спасение! “ Пред Закона на правда, възвисен в Съда небесен велик, има ред и Правда, по строг план, начертан от създание Мира!

И ето хронологията на съдебните решения: първо се явяват двамата Борци с личните си войнства, с които са воювали в духовната многовековна борба, а те се намират в Седемте новозаветни периода, през които е преминала църквата Христова сред планета Земя.

Днес Всемогъщият Бог ги зове да излязат, настоящи и спящи в пръстта и по Книгите на делата им решава съдбите, представени поотделно за всеки период църковно време. Бог Всесилни вика своите люде и тез, които са сред Вавилон духовен: ”Излезте, люде Мои!“ Защото идва и съвсем пред вратата стои времето, когато Бог ще грабне един народ на вяра Авраамова, за да го употреби за целокупното Свое изкупление земно! А за бъдещите поколения остава Вестта всемирна, съдебно запечатваща! Къде са били всички тия, когато Съдът велик чрез Глас съдебен ги е зовял, високо е тръбял чрез съсъда си избран? Кой е чул зова свещен на Небе? Къде са били деноминациите две, представящи църковните Лаодикийски съдби?

Изминали са векове, когато България е носела робския хомот, поробена, като девица млада, положена като жертва на огнена клада и устояла чрез вярата на верните й синове и дъщери! Днес те са спящи, факлите горящи на Древността, но днес Бог си спомни за делата им на всеотдайна себежертва и призова пред Съд велик чрез делата им пламтящи да се явят техните братя и сестри и чрез служението им свято съдбите им в оправдание да се решат. Наистина, истина е това – делата им святи греят като звезди сияйни в небето! Къде са били всички останали народи и племена от езици и колена? Взели ли са те участие в страшната петвековна борба с падналата Пелин звезда или нехайно са стояли настрана като заблудени стада?

Но България още в началото на своето създание, родовата линия на нейния народ – българи и славяни – на Божията длан е начертан! Затова и днес, в Съдебно време, Бог подири тоз народ, за да го оправдае и награди чрез решение съдебно на Съда небесен велик. А вас, о, българи, днес кани ви Словото живо на Бога Всемогъщ, всички, до човек да приемете Неговите велики съдби. България бе таз страна, която развя знамето на победа завсегда. Но при изпълнение на Словото в Откровение 3:14 – в предупреждението към Лаодикия, Словото представя двете деноминации в чин ”Израил” – законници Адвентни и Юда – духовно обрязан народ – Петдесятни.

Пред Съда Велик застават само сърдечните църковни олтарни съсъди в чин „Пет разумни сетива църковни”, а Пет неразумни се отхвърлят от служение завсегда, но след като са стояли пред Съда велик в чин ”Пет неразумни сетива”, употребени лично от Сатана. В същото това Съдебно време ще има и много други общества, които ще представят своите служения и тия седемте, които ”своя си хляб ядоха, своите си руби носеха, но с Името на Христа се наричаха!”

 Обаче след приключване на Съда велик, когато всички съдебни процеси са явени и в чин ”Съдебни решения“ – Вест всемирно запечатваща се явят, тогава всички общества и черкви, до които стигне Вестта, при приемане и отхвърляне, сами решават своята съдба на оправдание чрез приемане на Вестта съдебна и осъждане чрез нейното отхвърляне; като при приемане дори и частично от отделни души, те влизат под покрова на Вестта като народ спасяем, но при отхвърляне поемат своя път в чин ”Духовен Вавилон“. Освен съдебните решения, Вестта съдебна включва и зова ”Излезте, люде Мои, от Вавилон!”,

изяснявайки нашироко злите прояви на блудницата Вавилон – характер и блудодеяния!

България, чрез развиващото се сред нея дяло на живия Бог – оправдание чрез вяра в гърдите на верните Богу чада, се нарежда единствена между всички народи, племена, държави, избрана, одобрена свише за велико небесно употребление! Благоуханните приноси от ”Българска роза“ са жертви на прошение в благодарствени хвали пред Всемогъщия Свят Трон на Бога в Небеса. И тя – любима на Бога – България, представи златните блюда, употребени пред Съда небесен в чин ”Сърце църковно”, приела съдебното удостоение в чин „Всемирно запечатваща вест“. А дялото, сформирано вече сред България, е в чин ”Съдебно Даниилово“. България, чрез великото съдебно дяло, застава за всички народи и племена сред планета Земя, чрез Вестта, която е Знамето църкoвно, развято от всемирното сърце църковно. И под неговото крило се събират всички изкупващи се Божии съдби, които съзнателно приемат, че всичко се развива по строг Съдебен план, че всички процеси са минали и уредени – не само тия на църквата с всемирно решени съдебно съдби, но и на самата планета Земя с трите й пояса земни творби.

Истина е това, което някои библейски проповедници твърдят, че Словото Божие е разтегливо и всеки се е хванал за нещо и за него стои и се отбранява. Но Бог Всемогъщ чрез Съда велик съди всички религиозни черковни ръководства, обвинявайки ги в гордост и тщеславие и липса на небесна спасителна мъдрост! Делата на ония люде Божии, които се отричат от собствения си живот и дирят прославата на Божията Правда, верни и предани на истините Божии – десет, народ и родина са чисти и святи. Тия са приетите и запечатани, минали под оправдателната сила на Вестта съдебна като съсъди на почетна употреба и народ на Правда, взели дейно участие в страшната, духовна, земна Армагедонска война между доброто и злото! Горко ще бъде томува, който погледне с презрение на тези велики Божии изявления по отношение спасяеми и употребяеми човешки, Божии създания. Такъв не ще промени Божието решение да въведе в изкупление целокупното свое стежание, освен сам да стане камък за препъване, над който ще се пролеят много човешки кърви.

Но реката на живота – човешкото изкупление, ще си тече в непроменимото свое течение за вечността. Победата на Всемогъщия Бог, творец на всяка Правда, се яви! И Бог дялото Свое спасително препреблагослови. Всички верни под Знамето на оправдание чрез вяра в кръвта на Сина Божий строи и ги подвижи пред Съда велик според волята Си!

И днес, след приключване на Съда, високо в небесните простори сияят като светлите звезди делата святи народни от свята                                                                                                                                       вяра в Господа Исуса Христа, увенчани във велика победа за вечността над Новата планета Земя! Амин!

А аз, нищожен Божий страж, молитствам да дари Бог душите с мъдрост за разбиране на великото Му Слово, дадено в обяснение на протеклия План спасителен чрез Съд на Правда в изявление – защо Ангелът – дялото съдебно приема чин ”Четвърти”! Дали е само за това, че по реда на своето явление според Йоановото откровение, той е четвърти, или това е сам Синът Божий, четвъртият, влязъл в огнената пещ – света, да изведе Тройната ангелска вест – тримата момци – Седрах, Мисах и Авденаго от огнената пещ? И Той е наречен още „Златен четирирогов олтар” на свято свещено служение! Нарича се още ”Ангел четвърти” и поема светите функции на служение, подобно на Четирите живи същества! А като дяло, извеждащо душите от всички заблудителни учения – потопни води, то приема чин ”Ковчег Ноев“ – духовна реална същина в един велик новозаветен съдебен изход сред планета Земя, водещ изкупителните съдби земни в една велика духовна могъща Реформация, строго ръководена от Дух Святи! Амин!

Молитствам пред Всемогъщия Бог да благослови Словото Си свято като Негово велико дяло сред България и цялата планета Земя! Амин!“

6 май 1975 година


Търсене за:Гласувай:
2Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: elizabethborislavova
Категория: Поезия
Прочетен: 688814
Постинги: 923
Коментари: 1032
Гласове: 2631
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031