Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.06 07:58 - Благословение на стражевия завет в морската вода. Спящите приемат сила на възкресение
Автор: elizabethborislavova Категория: Поезия   
Прочетен: 782 Коментари: 16 Гласове:
6

Последна промяна: 05.08 23:32

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Благословение на стражевия завет в морската вода. Спящите приемат сила на възкресение

 “Наистина ден е на хвала! Отворена е Ерусалимската врата пред Престола на правда. Вси планетни жители са в очакване, защото Земя ридае и оправдание желае! От днес ти, Ево и Адаме, призвани сте в Правдата Моя. Ти вдигни ръка чрез кръвната цена на Земя и моли за опрощение.

Аз ви зова и ви оправдавам! Приемам ви хвала и желая да изявя волята Си на Земя! Днес издигната е клада, и ти гориш, защото си олтар на свято служение. И си жертвата, принесена за опрощение и спасение, и гориш като принос ухаещ завсегда. Женихът твой Христа чака те! Сила иде и тя ще мине през твоята гърда! Малцина призовавам да вдигат пред Мен ръка и в огнената Армагедонска борба ще се явя лице с лице със Сатана! Днес Аз, възцарен на Престол Дух Свети, чрез олтара жив – съсъд на Всевишния Бог, единен със Сина Свой, Цар на Ново Небе – Земя, милост е Той! О, днес във величие и слава Аз, възцарен на Престол, седя в олтара на служение, в скиния неръкотворна – тялото човешко и издигам Глас на служение свещенодейно пред Престола Всевишни на Всемогъщия Бог и Царя на Ново Небе – Земя. В тоя миг на съдбата Аз моля чрез стражева уста, в сила облечен – Дух Свети:

“Милост, милост, Всевишни Творче на съдбата, Бог на Всемира, на Небе и Земя за изкупената Твоя съдба, жител на Ерусалима нови – Нова Земя! И в миг на служение сред Царството на правда в явление Аз днес моля Твореца на всемирна съдба да продължи Глас в двойна сила за съдба и да благоволи в Завета над лазурната вода в морета океани, реки и езера, вдълбани кат свидетелства внедрени в Земя, сим­вол на народи и племена, създадени в Начинание, приключени в Скончание!

Аз моля, вдигайки ръка към Тебе, да приемеш Завета чрез Аарона и Мойсея – стражи на милостта за вси погинали в целокупност творби сред тъмните води, природа и човек, флора и фауна, единни в морски дълбини! Аз моля за спящите в тъмните води, намерили милост пред Небе чрез Съд на правда, да се приеме Заветът им чрез стража на Земя и да се даде ответът като дар на възкресение в тяхната гърда. И да мине в ден на възкресение във вси спящи флора и фауна, и “дървета на правда” – човек. И в миг на Архангелска тръба да се преобразят в нови тела, и като жители на Ново Небе и Земя да продължат в Едема на Земя. Амин за съдба!”

Чуха се лири и арфи в тържества в Тронната зала на Отца, Вседържителя на всемирни светила и вси принцове на непаднали планети завсегда. Пред Войнство небесно затрептя Гласът. И чу се Глас на милост в този час. Дава се ответът на Завета пред царствени “води” на вси спящи в тъмните води от Всевишния Бог на целокупната творба. И Днес навежда се космичен свят – пред Ориона Войнства небесни, строени от Гавраила – Вожд на Мира, стоят. А долу на Земя строени са веч раби на живия Бог в сила на Войнство! И в тоя миг на съдбата чрез съсъда на милостта “Мойсея” изпрати се Слово:

“О, вие спящи за миг в дълбина на морската вода сред океани, морета и езера, врязани в дълбината на Земята като свидетелства от Начинание в отделения на Земята! Аз, Всевишният Творец на Всемира, Вседържител, Законодател сред Всемира и Съдия в приключваща съдба на Плана спасителен, давам ответа Си на всички спящи от Сътворение до Скончание сред вода. И в тоя миг изричам Слова: Земльо на осъждение, трепери! И в тоя миг се разтвори и вие, спящи вси, приемете сила на възкресение, и преминете в нови тела, въз­кръснали завсегда като жители на Ново Небе – Земя! А вие, риби вси, чрез човешките души, фосфориращи ще преминете направо, защото на Новата Земя море не ще се намери. Амин! В тоя миг Аз, Вседържител Всесилен, днес седя като Цар на Трон, отдясно ми е възцарен Царят на Ново Небе – Земя, Вождът – Духа Света. Приех Завета и давам ответа! Амин!

Принцове на вси непаднали планети, Всемирни същества, питам ви в тоя миг, признавате ли пред Върховния Лик всемирните съдби на бъдеща съдба? Благословение изливам завсегда!”

И в тоя миг чу се вик на всемирен Лик, на непаднали същества, управляващи вси планети всред Всемира:

“Поклон! Поклон! Поклон! Поклон пред Трона велик! Достоен си за хвала! Днес ние, Четири живи същества, покланяме се в тоя миг, че достойно ще изречеш съдби на вси спящи във вода – Твоя творба, обитаваща Земя. Амин! Достоен си Ти да царуваш, да отсъдиш съдба. Достоен си Ти, Всевишни Творче на Всемира, защото в Теб не се наме­ри неправда! Ти си безконечен! Затова днес в Правда отсъди! Покланяме Ти се в достойнство ние вси! Амин!”

И в тоя миг пред всемирен Лик благословението продължи: “Благословена бъди, всяка душо на спасение и ти, пророчески дар на служение и събуди се в миг на Архангелска тръба, и възкръсни с дара на възкресение! Благословена бъди седем пъти по седем и призната като жител на Ново Небе – Земя и приеми печата като жител нов. Амин! Седем пъти по седем! Благословен бъди, готов да възкръснеш в миг на Архангелска тръба от Твореца на Всемира! Амин! И в тоя миг на съдба свидетелствам Аз, Дух Святи, като ответ на Завет на стража на Земя – даде се печатът на Земя от Твореца на небеса! И всички спящи от Начинание до Скончание са готови да се преобразят.”

“Амин! Амин! Амин!” Пеем ние вси в сила Мощ, че днес явена е Правда на Земя и строена е в съдба Гвардията на Земя. И в тоя миг чрез сила Мощ на Отца – Дух Святи ощ, чрез стража на Земята покани двама раби – готови ли са да приемат и извършат волята на Бога на Земята? (Амин! Изрекоха и двамата!)”

“И в тоя миг стани, стражо и помажи двамата раби, за да приемат милост на съдба и сила за употребление и изведат рода Ми на Земя. (В тоя миг рабинята Божия става и помазва двамата раби на Земя!) В името на Бога Отца, Сина и Дух Святи днес приеми, рабе на Земя, помаза- ние свише чрез пророческа ръка (Христо и Генчо).

Днес записвам Христовата душа в спасение! Помажи се и ти, рабиньо Моя. И в тоя миг на съдба, тъй като приемам молба от другаря ти, поеми това шише с елей и от днес той има право на помазание над болна душа – ще има свещенодействие сред Борчески отряд. По запо­вед на Господа постлан е пътят на чистота пред теб, приеми свещенодейното масло и никога да не оскърбиш Бога си на Земята! И в тоя миг на съдбата от утробата на майка ви ви призовах и две сестри ви дадох за жени, защото Моят Адам има своята Ева. Затуй днес ви съединявам и като двама братя обявявам. Амин! Благословени бъдете в братска връзка на съдба! Благословени седем пъти по седем бъдете от Мен, Вседържителя на Всемира и като войнствени Борци приемете сила, и волята Моя извършете на Земя! Амин! Седем пъти по седем благосло­вени бъдете и сила двоя премете, и в пътя на Светлина вървете. И като жители на Ново Небе – Земя не се колебайте! Армагедон кипи, ще различавате съдби, докато извършите волята Моя и да изпратите зър­ното в хамбарите на небеса.

Днес Аз, възцарен със сила от Отца, Сина и Дух Святи – Святия Дух, Вожд в човешките сърца, в скиния неръкотворна – човешката душа изявявам: Той като човек е най-равен по подобие на Бога и днес чрез Него Бог отдава на неправдата. От векове във време и времена сред родовете борбата се водеше за Правда. И кърви се лееха! Но знаме издигна Сатана, с емблема му “смърт” покосяваше плътта. И водеше се борбата във време и времена, но пътят на спасение чрез Плана за изкупление, чрез жертвата – Сина Божий днес приключва съдбите на Плана Божий на Земята.

Остана изпълнението на събиране на зърната и отделяне плевела на Земята. И днес отдаде се за кръвта пролята на Земята, затова Сатанинското пълчище сред вси физически сили употреби, за да унищожи творението на Земята, но Всевишният Бог не позволи! Затова днес на Земята царува злината! Човек е като черупка – ядката е съдържанието, а на човека е сърцето. И успее ли човек да разтвори ядката – сърцето, той става блюдо на Христа, но не може никъде да иде, защото магнитни сили го държат. Жизненото дихание в миг при смърт се отделя от черупката на неправда чрез кръвта на Христа, намира оправдание и то продължава, и пред Небеса се явява! Затуй помнете, вие двама раби, разширете си сърца и приемете Дух Свети, и нека болката на Отца да тежи на вашата плеща във вашите сърца.

А ти, рабиньо Божия, като жертва в изпития арена е твоята плът и борбата се води от Дух Свети и Сатана! И удря с удари жестоки отвън, а отвътре Правдата гори. Затуй не търси покой на Земята, защото венец злат ти е на главата. И капка кръв в покаяние се яви.

Ти в двойна сила се облечи, за да разреша чрез теб съдба, да попълня руина и да заместя една трета на небеса. Всички вие сте равно ангели и ваш Вожд е Дух Святи, заел мястото на Сатана, а вие сте ангели небесни в тление, но някои от вас не ще видят изтление. Затова за Йоана се каза, че смърт не ще види. Тайната небесна нека ви бъде награда на Земя! А твоята жертва е, че най-малкият ще бъде най- голям в Царството Ми, това е, че се е като малък смирил. И като Борчески отряд рабите Божий чрез теб Дух Святи строи. Амин!

А сега, Христино, Матея прочети и никога не се отделяй от него ти!

“Амин“ кажете и се укрепете. Помнете това, другарката ви е ваша уста, докато вие не израстете. Затова помазан си ти кат пророк на Земята, но гордостта на твоята майка те отдалечи и чрез тебе вси, които вършат грехове. Днес прощавам греховете на вси, които вършат беззаконие в блуд и когато Мене познаят и греха си признаят, и Небеса подирят, да намерят опрощение. Благословени бъдете, оправдани седем пъти по седем вие вси и днес чрез тази Едемска двойка този дар приемете и се наредете. Затуй от днес не греши, защото в ден на съгрешението ти, не ще остане оправданието ти. Безценен камък ти се повери, кажи: “Съгреших Господи, но дай ми сила да очистя със сълзи бисера, що ми Ти повери!” “Амин” казаха вси принцове и вси небесни множества. И свършиха се думите на Йова (три пъти). Амин! Седем пъти.

И сега чакам благодарение от рабите Мои на Земя.

(Генчо: Благодаря Ти за всичко Господи и Те моля, помогни ми да върша волята Твоя!

Христо: Господи, аз все още не разбирам всичко, което вършиш Ти, но Ти благодаря, че си ме призовал в служение.)

И в тоя миг на съдба пита Дух Святи: “Вярвате ли, че съм жив? Амин! И в тоя миг на съдба чу се хвала на Всеблагия Бог от живите раби и даде се ответът на съдбата:

“И в тоя миг благословени бъдете, вие петима, в Духа Свети! Благословен бъди ти, Борчески отряд и приключи съдбите в миг на преображение! Амин! Седем пъти по седем благословение приеми, Борчески отряд, в двоен размер на силата Моя (свята) за земния отряд.“

Чу се песен на хвала и хвалеше невястата на Земя. Пеят вси хвалебни химни на Земя и в миг на съдба трепереше цялата Земя в лъча злат!

“Хвала!” пеем ние, вси небесни множества! “Хвала!“ пеем ние, вси живи и хвалим Твореца ни завсегда! С песен свещенодейна възхваляваме съдба и от днес отдаваме Му хвала и отваряме си гърда като олтар да приемем сила двоя като пътници за Ново Небе – земя. Хвала! Хвала! Хвала! Печатът днес блести на чела, венецът сияе. И пеем песен победоносна на Дух Света! Яхнал жребеца небесен лети Той в Правда завсегда! Изкупил си чрез цената зърното и води го Ти през бурите в магнитните полета през Орионова врата!“

Стражева молба:

“В тоя миг издигам глас да простиш на вси неверието им на Земя дано изпратиш милост да бъдат опростени в миг на борба. Прости ми Господи, и ако се обърнат към Теб, приеми ги! И в тоя миг аз вдигам ръка за кръщение в Духа Святи!”

Ответът:

Приемам молба! Постави софра и пети прибор постави от смес и никога да не липсва на трапезата ти, за да я благословя. Милостта Божия завърши свята съдба, а ти приеми този дар да вдигаш ръка за всякой на Земя, що вика към Небеса! Сложи трапеза и вода, за да ги благословя на Земя!”

На софрата:

“И в тоя миг на съдбата вдигам ръка да благословиш таз софра и да даде тя сила на рабите Твои да устоят в огнената борба“.

‘В тоя миг на съдба чрез сила – Слово на Небеса благословена бъди ти, храна, а чрез тебе благословена да бъде Силата на благословението! А ти, храна, насити им плътта и дай им сила да продължат в Правда и чистота.

Благословена бъди кат трапеза на Борческия отряд и бъди им сила ощ и чрез тебе нека се благослови войската, която приема небесната храна. И в тоя миг на съдба ти, струйо на вода, благословена бъди и уталожи жаждата им. Благословена бъди като трапеза борческа и в тоя миг насити ги и бъди сила Мощ с тях до Скончание. “Амин“ седем пъти по седем и наситени бъдете като борци сред земния свят. И в тоя миг на съдба разчупете храната и благодарете. Благословено бъди и ти, мляко, като символ на словесното мляко. Благословено бъди, смесено с краставица се яви в тяхната плът като сила мощ, дай победа на Земя ощ!“

“Амин! Да бъде Боже волята Твоя!”
Гласувай:
6
01. dobrodan - Сега пък мляко с краставица ли ти се прияде, мойто момиче :):):)?
20.06 11:55
Какви краставици обичаш? Опиши ми ги, да знам какви да ти намеря.
Млякото еднакво, къде по-гъсто, къде редичко :):):).
Пет прибора на един съсъд ще можеш ли ги побра?
Господ ще ти помогне, знам аз.
цитирай
2. elizabethborislavova - Може би някой от твоите близки ще получи тази сила на възкресение
21.06 10:03
Действието се развива през 1958 г. За да добиеш представа виж и предишната публикация за този клетвен завет.
Както знаеш България е избрана страна. Нашата мисия и всичко досега е било заради тази мисия по времето на страшния съд. По времето на страшния съд се изисква на земята да се явяват различни свидетелства. Едно от тях е този клетвен завет.
За какво става дума тук - чрез този клетвен завет Бог дава сила на умрелите в деня на предстоящото първо възкресение да възкръснат. Представяш ли си? Сила за възкресение. Някой от твоите близки, някой от твоите прапрапрапра може да се възползва от това. Тази сила е за всички починали от Адам до края.

dobrodan написа:
Какви краставици обичаш? Опиши ми ги, да знам какви да ти намеря.
Млякото еднакво, къде по-гъсто, къде редичко :):):).
Пет прибора на един съсъд ще можеш ли ги побра?
Господ ще ти помогне, знам аз.

цитирай
3. dobrodan - Невъзможно е да възкръснеш.
21.06 19:58
Ако беше ходила на училище, щеше да го знаеш.
Или изпадаш в състояние на хибернация, или си умрял. Хибернацията е рискова. Прекалено сложни организми сме и с прекалено развити мозъци (някои от нас), за да смятам, че процесът на кислородно изгаряне в телата ни може да бъде забавен до безкрайност.
Веднъж прекратен, връщане назад няма. Разбираш ли какво пиша?
Цялата идея за физическо възкресение е невярна по дефиниция, що се отнася до висшите организми (отвори си учебника и спри да се занимаваш с простотии, дори и срещу заплащане). Не сме едноклетъчни, не сме и растения. Не можем да оживеем защото някой тъй бил решил, видиш ли. Както и да го решава, както и да му се ще, има си природни закони и не съм ги аз измислил, а негова тъпост, бог ти. Във Вселената (познатата) гърмят Свръхнови и бог седи и се пули, аз съм щял бил да възкръсна, ахам.
Обещанието е най-добрата парична единица. Не ти струва нищо, а си купуваш всичко срещу него. Ето това правят блажните мазници с теб, а ти мислиш, че на бога шлифера си хванала :):):).
цитирай
4. elizabethborislavova - Фактите говорят друго - не само възможно, но и доказано
21.06 22:59
А и виж в тази публикация как Бог дава силата на умрелите за възкресение. А си прав, че това е най-трудното нещо. Виж как го описва в Библията:
1 Господната ръка биде върху мене та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости.
2 И преведе ме край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле; и, ето, бяха твърде сухи.
3 И рече ми: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И отговорих: Господи Иеова Ти знаеш.
4 Пак ми рече: Пророкувай над тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното слово.
5 Така казва Господ Иеова на тия кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух та ще оживеете;
6 ще туря и жили върху вас, ще ви облека с меса и ще ви покрия с кожа, и като туря дух у вас ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ.
7 И тъй, пророкувах както ми бе заповядано; и като пророкувах започна да гърми, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта си.
8 И като погледнах, ето, жили и меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре; дух, обаче, нямаше в тях.
9 Тогава ми рече: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и речи на духа: Така казва Господ Иеова: Дойди духо, от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят.

[quote=dobrodan]Ако беше ходила на училище, щеше да го знаеш.
Или изпадаш в състояние на хибернация, или си умрял. Хибернацията е рискова. Прекалено сложни организми сме и с прекалено развити мозъци (някои от нас), за да смятам, че процесът на кислородно изгаряне в телата ни може да бъде забавен до безкрайност.
Веднъж прекратен, връщане назад няма. Разбираш ли какво пиша?
Цялата идея за физическо възкресение е невярна по дефиниция, що се отнася до висшите организми (отвори си учебника и спри да се занимаваш с простотии, дори и срещу заплащане). Не сме едноклетъчни, не сме и растения. Не можем да оживеем защото някой тъй бил решил, видиш ли. Както и да го решава, както и да му се ще, има си природни закони и не съм ги аз измислил, а негова тъпост, бог ти. Във Вселената (познатата) гърмят Свръ
цитирай
5. dobrodan - Недей бърка думите факт и fuck.
22.06 13:09
Нямаш нито едно доказателство за възкресение. Ама нито едно.
С духане се правят съвсем други неща.
Ако костите са изгорени, кво прайм?????? :):):):):) А с тези на удавниците?
Доста плиткоумно. Да духаш на макет по устройство на човешкото тяло :).
Предполагам, че вече има и нещо такова заснето от някое розово студио :).
цитирай
6. elizabethborislavova - Исус Христос е възкръснал и други, заедно с него
22.06 14:41
Чувал ли си за Христос? Както Той възкръсна така и ние благодарение на неговата победа ще възкръснем. Някои поне.
А днес е велико време. Днес е времето на малкото частично духовно данаилово възкресение. Само българи сме в това число. Благовестието на царството е свързано с това, че човек трябва да възкръсне по дух за да е носител на съдебната вест.

dobrodan написа:
Нямаш нито едно доказателство за възкресение. Ама нито едно.
С духане се правят съвсем други неща.
Ако костите са изгорени, кво прайм?????? :):):):):) А с тези на удавниците?
Доста плиткоумно. Да духаш на макет по устройство на човешкото тяло :).
Предполагам, че вече има и нещо такова заснето от някое розово студио :).

цитирай
7. dobrodan - Ти чувала ли си за мъже с 25 сантиметрови? Чувала си.
22.06 15:47
А виждала ли си? :):):):):)
Ако видиш поне един такъв под носа си, ще забравиш за възкресенията :):):).
И така. Има едно нещо, дето се нарича наука. Не е по-трудно за запомняне от безсмислиците на буля ти нам ква беше там от 58-ма година.
Дори да върнеш назад времето, не можеш да възкресиш никого.
За да го видиш жив, трябва да се пренесеш в неговото време.
Освен всичко друго Исус не е умирал, че да възкръсне.
"Bкрая на миналия век духовете на вярващите християни във Франция, а и не само там, са разбунени от току що появилата се книга на руския пътешественик и изследовател на Изтока Николай Нотович "Неизвестният живот на Исус Христос". В нея авторът цитира препис на древен манускрипт, открит от него в будисткия манастир Хамис, край северноиндийския град Ладак, в който се говори за "Иса - далай-ламата, дошъл от Запад" - очевидно свещена фигура, чиято история обаче поразително напомня онази на Исус Христос. По същото време, в самата Индия, един високообразован и фанатично вярващ мюсюлманин - Гулам Ахмад, внезапно се отдръпва от ортодоксалния ислям, основава собствена секта "Ахмадия" (съществуваща и днес) и издава през 1899 фундаменталния труд

"Исус в Индия"
подкрепящ напълно историята на Нотович и, нещо повече - доказващ, че оцелелият след разпъването на кръста Пророк, заедно с майка си Мария, отново се отправил за Индия, където проповядвал дълги години и, където днес се намира неговият гроб."
"Така например, живелият през ІІ век християнски богослов Иренеус, известен като твърд гонител на "еретиците", цитира в едно свое съчинение като нещо съвсем нормално убеждението на много тогавашни християни от Мала Азия, че "Исус не е умрял на кръста и е живял до 52-годишна възраст". През последните 200 години подобна хипотеза лансират и редица сериозни изследователи (от живелия в края на ХVІІІ век немски учен Карл Барнд до френския професор Дере, чиято книга бе издадена през 1982), според които на кръста Божият син е изпаднал в бесъзнание или кома, а ударът на римския войник с копие не е засегнал сърцето му. Те смятат, че в пещерата Исус постепенно дошъл на себе си и е бил измъкнат от нея от приятелите си, начело с Йосиф Ариматейски. Оттам нататък,
Пътят му може ясно да се проследи
в легендите на местните народности и в кратките съобщения на древни и средновековни летописци. Така, според средновековния персийски историк Мир Каванд и живелия в началото на миналия век негов сънародник Факир Мухамед, Исус, заедно с майка си Мария и някой си Тома, първоначално се отправил към Дамаск (една местност, недалеч от града и днес е известна като "мястото, където е живял Исус"), а после към района на днешния Урфа, в югоизточна Турция, където гостувал известно време в двора на тамошния владетел. Между другото, много кюрдски племена от тази част на Анадола, пазят легендата за посещението и проповедите на "еврейския пророк Иса". В повечето легенди и ръкописи Исус се споменава или с това име, или с името Юз Асаф, което вероятно означава "водачът на лечителите от проказа". Възможно е от Мала Азия Исус, Мария и Тома да са се отправили към Европа (някои твърдят че са стигнали дори до Британските острови). В полза на подобно предположение говори биографията на някой си Аполоний от Тиана, писана от живелия през ІІІ век гръцки философ Филострат, която поразително съвпада с тази на Божия син, и в която "индийската връзка" отново присъства. Много по-вероятно е обаче, вместо да рискува да остане на територията на Римската империя, чиито представител Пилат Понтийски веднъж вече го е осъдил на смърт, Исус да се е отправил по-добре познатия му път на Изток. За това свидетелства, в частност, иранският историк Ага Мустафа, според който в персийската народна традиция все още е жив споменът за "дошлият от Запад Юз Асаф" проповядващ идеи, съвпадащи почти напълно с тези на Исус.

През 70-те години на нашия век , британският изследовател на "суфизма" Бърк попада в Северозападен Афганистан на странна секта, чиито последователи почитат като бог израилтянския пророк Юз Асаф или Иса, син на Мириам, избягнал кръста в родината си и проповядвал по тези места, преди да продължи за Индия и Кашмир. Проследявайки историята на 60 поколения водачи на сектата, Бърк стига до извода, че Юз Асаф е минал оттук, следвайки Пътя на коприната, някъде в средата на І век. Още по-сериозни изглеждат доказателствата за присъствието на Исус на територията на днешните Пакистан и Индия. Така, в източен Пакистан, в малкото градче Мари, местните мюсюлмани почитат като свещено място гробница, наричана от тях "Последнато спирка на Мария", където според тях са положени останките на майката на Юз Асаф. Изследвайки гробницата, учените с изненада откриват, че тя е ориентирана в посока "изток-запад" (каквато е еврейската традиция), а не "север-юг" - т.е. според изискванията на Исляма. Оттук Юз Асаф, вече сам, е продължил за Кашмир. Доказателство е древният каменен паметник край Сринагар, известен като "Тронът на Соломон", върху който има четири надписа. Два от тях са заличени след завоюването на Кашмир от сикхите през 1819, но текстовете им се съдържат в хрониките на живелия четири столетия преди това местен историк Мулла Надир. В единия се казва: "Тук започна своите проповеди Юз Асаф в 54-тата година от управлението на раджата Гопадата", другият е още по-кратъk: "Той е Иса, пророкът на чедата на Израел".Според шефа на държавния архив в Кашмир професор Хаснаин, имайки предвид кога е управлявал Гопадата, надписът е бил поставен през 97 г.н.е.

Гробът на Божия син
Най-голямата загадка обаче, е така наречената гробница на Юз Асаф (Иса) в старинния квартал на Сринагар Ханжар. Въпросното място, над което е изградена малка постройка, е известно като "Рауза Бал", т.е. "Гробницата на Пророка". Според местната традиция именно тук е бил погребан легендарният Юз Асаф, като по-късно в съседство с него е погребан местен мюсюлмански светец. Но докато вторият гроб е ориентиран, съгласно изслямската традиция, в посока "север-юг", този на Юз Асаф е в посока "изток-запад". Преди няколко години, изследвайки гробницата, професор Хаснаин прави няколко наистина сензационни открития. Оказва се, че в долната част на надгробния камък на Юз Асаф е изобразен кръст, а върху самият камък ясно се виждат два отпечатъка от стъпала, със следи от рани върху тях, които според изследователите напълно съвпадат с тези от прочутата Торинска плащеница, в която е било увито тялото на Исус след свалянето му от кръста! Тукашните жители, които поколение след поколение поддържат гробницата, я наричат простичко "Хазрат Иса сахиб" - "Гроба на господаря Исус".
"Ап. Павел среща Иисус в Дамаск
Излекуван от раните от изтезанията, Иисус се скрил. Той вече не можел публично да проповядва, защото преследвачите му били по следите му и втори път нямало да избегне екзекуцията. Не му оставала никаква друга възможност, освен завинаги да избяга от заплахата на враговете си: „И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги. И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше към небето. Те Му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост.“ (Лука 24:50–52)

Как е протекла тази сцена на раздялата, можем най-добре да си представим, като реконструираме събитията на място. От границата на града през последните склонове на планината пътят стръмно води до „хребета на възнесението“. Ако се спускате от другата страна на този хребет, изчезвате от погледа на тези, които остават.

Има един свидетел, че Иисус не се отправил в безкрайните пространства, на чиито сведения можем да се уповаваме — ап. Павел. Наистина той не присъствал лично на събитията около разпъването на кръст, но срещнал Иисус доста време след „възнесението“ — събитие, променило целия му живот.

И Т. Н., И Т. Н.

Би ли прокоментирала тези три цитата?

Има един писател, Артър Кларк. Добре известен е. Цитирам: "Науката и вярата са несъвместими".
"Да вярваш в нещо значи да приемеш несъществуващото за истина".
цитирай
8. elizabethborislavova - Несъмнено Исус е възкръснал
24.06 10:38
Затова и ние имаме надежда, че някои от нас ще възкръснат. Аз не възразявам ти да не възкръснеш. Ако ще е за цитати има доста цитати за вярата и науката от най-големите учени. Потърси. Тук темата е за свидетелствените служения в България по времето на страшния съд и специално силата, която се дава за възкресение.
цитирай
9. dobrodan - Стига си го увъртала :):):).
24.06 14:58
Време е да започнеш да мислиш, не само да вярваш.
Какво значи несъмнено възкръснал :)?
В чии тела ще възкръснат изгорените, смлените на кайма, изядените от акула, разтворените в киселина, разчекнатите с четири коня........?
Я да питам ти оная книжка прочете ли я, на No-Vacuum?
Ако още не си, време е да го направиш.
Гледам, имате сериозна конкуренция с Аллатрата. Може да понапиша и за тях това-онова.
цитирай
10. elizabethborislavova - Несъмнено значи със сигурност
24.06 18:36
При възкресението ще получим нови тела. Затова не се притеснявай. Не е ли прекрасно
цитирай
11. dobrodan - На какво основание си толкова сигурна, да попитам?
24.06 19:10
Откъде ще дойдат тия нови тела :):):)?
Допираме до прераждането :):):):):). Християнството нали го отрича?!
Ами ако ти се падне тяло на кокошка?
Кое ще му е прекрасното :):):)?
Или на магарица?
цитирай
12. elizabethborislavova - Новите тела ще бъдат нетленни
25.06 15:11
Не мисли, че ще бъдат като сегашните. Ще имаме нетленни тела. Прераждане няма. При възкресението ще имаме нови тела. Как точно ще изглеждат ще видим. Със сигурност ще е хубаво. Ще загубиш всичко.
цитирай
13. elizabethborislavova - В Библията бог ни казва, че има небесни и земни тела
25.06 15:12
1 Коринтяни 15:40
Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, а друга на земните.
цитирай
14. dobrodan - Отново бъркаш понятията.
25.06 17:55
Небесните тела са си небесни, земните са си земни.
Какво общо има славата на едните с другите?
Нищо нетленно няма на никой свят. Просто въпрос на време. Може да са милиардни от секундата, може да са милиарди години. Цикълът е един и същ - раждане, развитие, смърт. На което и където се сетиш. Дори Вселената се подновява по този начин.
А сега си представи, че живееш вечно.
След първите 10 000 години ще се молиш да умреш.
След 100 000 години ще си напълно откачила. Не че сега не си, ала тогава......
Пожелавам ти ново тяло на вълнист мамут. Да ти топли.
Май се отказа да мислиш? Трудна работа е, не е за всеки я.
Нищо, пробвай се......все пак.
цитирай
15. barin - Здравей, Елизабет. Според църк...
27.06 06:58
Здравей, Елизабет. Според църквата трима са взети на небето и нямат гроб на Земята: Енох, св. Илия и Исус Христос. Последователите на Бялото бтатство трърдят, че и техния Петър Дънов- Учителя( Беинса Дуно) е четвъртия. Действително аз мога да обясня много от Библейските чудеса с природни явления или събития, следвали един голям катаклизъм. За възкръсването не съм срещал правдоподобно обясниние.
Поздрави!
PS: Интересно, че ти и Добродан стоите един до друг в добавилите ме в "любими"
цитирай
16. elizabethborislavova - Да, тримата са взети
27.06 22:28
А относно Дънов той не само, че не е грабнат жив, но със сигурност няма да възкръсне.
Прав си, че всяко чудо има обяснение и то научно, но това не променя факта че е чудо. Например разтварянето на водите на Червеното море има съвсем научно обяснение но това не го прави по-малко чудо.
Дарът на възкресение е най-голямото чудо, то наистина не може да бъде обяснено, но е факт. Ти вярваш ли във възкресението? Искаш ли да участваш в първото възкресение на праведните, когато ще получим новите тела, за което Бог е дал сила с откъса, който съм публикувала.
АЗ съм боса по история и някои от науките затова съм любознателна и твоите публикации ги чета и препрочитам. Обаче за някои неща се обърквам. Различни автори като започнат тракита така, траките онака, славяните така, славяните онака, ама българите така българите онака.
Аз уважавам всички хора, а и благовестието на царството е обединяващо, то е за всички хора от всички народи и изповедания по света.
barin написа:
Здравей, Елизабет. Според църквата трима са взети на небето и нямат гроб на Земята: Енох, св. Илия и Исус Христос. Последователите на Бялото бтатство трърдят, че и техния Петър Дънов- Учителя( Беинса Дуно) е четвъртия. Действително аз мога да обясня много от Библейските чудеса с природни явления или събития, следвали един голям катаклизъм. За възкръсването не съм срещал правдоподобно обясниние.
Поздрави!
PS: Интересно, че ти и Добродан стоите един до друг в добавилите ме в "любими"

цитирай
Търсене

За този блог
Автор: elizabethborislavova
Категория: Поезия
Прочетен: 98489
Постинги: 212
Коментари: 754
Гласове: 1173
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930