Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.08.2020 00:00 - Земята - цел на Спасителния план
Автор: elizabethborislavova Категория: Лични дневници   
Прочетен: 2624 Коментари: 31 Гласове:
3


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
  Със своята форма Земята изразява борбата между доброто и злото

Земя като физическа материя, със своята форма и живот изразява могъщата съдба в развой на великата борба, водеща се между две сили за господстваща власт над нея! А тя, с целокупността своя във вглъбена й съдба, изявяваше великата Божия промисъл като дяло на могъща мъдрост! Земята като цяло, със своите три пояса творби, представя единна съдбата на девица, приготвяща се за своя Жених. Тя е реално свидетелство, представящо я като девица, очакваща царска съдба над нея (Земя) като царица! И като белег на царската й съдба личи короната над нея, изявяваща нейния царски произход. Затова е охранена с войнствения кордон на атмосферата.

Земята има съдба на царица

Земята плува, окичена в съдби, носеща на своите плещи товара от кордони три на целокупното земно създание от флора, фауна и човек. С целокупния свой живот Земята свидетелства реално, че е с определена съдба на царица, заобиколена от седем свои сестри-планети (Естирини девойки). С целият свой строеж Земята свидетелства, че е създадена в чин ”Жена” с цялата си сила в живот и действие. А жената със своята структура на тяло и дух сочи на скиния неръкотворна, съставена от два отдела със строго определено служение в своя живот.

Всичко в устройството на Земята ясно показвадуховната борба над нея, борба между плът и дух

Тъй мъдростта на Всемогъщият Творец не само сътвори Земя света, но тъй съвършено я устрои и с дела на живот окръжи материята. Целта и намерението на Твореца бе да свидетелства тя със своя живот оназ велика борба, водеща се през вековете и времената сред планета Земя за пълното й завладяване и господство над нея! Всичко, вложено в строежа на материята – Земя, изявяваща жена с дела на живот, свидетелства за великата Божия промисъл да изяви над нея оназ велика борба между материя и дух, която се водеше от нейните претенденти в Правда и неправда! А не трябва да се изключва, че и материя – Земя се състои от два елемента: материя и дух, вода и атмосфера, както плът и дух – жизнено дихание у човек и животно.

Но нейният поробител Сатана отрече с дела действието на духа над материята! И тук той съгреши, или яви се грешката на материята, кото воюва с Духа и го отхвърля като реално съществуващ. В тази борба между материя и дух ясно се открива оня, който я води чрез тия двама Войни – Сатана отхвърли Създателя свой и чрез материята, която той напълно владей чрез дух на непокорство, отхвърля духа на действия Творцуви и не признава могъщата борба, водеща се през вековете на Земя за господстваща власт. Но целта на Твореца не е да господства в борбата или да се яви като завоевател на Своята творба! Та Той, Създателят й велик, не знае ли що представлява тя, или каква е нейната съставна част – материята, за да я разруши?

Отец е председател на Съда Велик

Творецът велик на Всемира е и Председател на Съда всемирен велик и Той добре познава Земя и трите й пояса, опасващи я Негови творби, населяващи планета Земя!

Сатана цели пълното унищожение на цялото създание

А врагът на всяка правда Сатана цели пълното унищожение на Творцувото земно създание заедно с планетата Земя! Нему е дадена власт над материята чрез греха и смъртта, а и при убеждение и над духа, тогава когато индивидът лично е съзнал борбата и е застанал в неправдата на врага, като му е доверил освен материя, но и духа свой! Но Сатана няма власт над духа тогава, когато индивидът го е съзрял, познал е в себе си неправдата, която владее материята – плътта, воюваща против върховното влияние на духа и е застанал на страната на духа, като добре е съзрял в таз борба Сатана и неговата цел е познал!

Целта на сатана е да пороби Земята завинаги

Целта, която си е поставил Сатана в тази борба, е да завладее материя и дух и да нанесе поражение над Творцувата Мощ в изявление над земната площ. И ако това станеше, тогава Земята ще бъде покрита с леш – гниеща материя чрез смъртта. А над цялата планета Земя ще владее злото – грехът със своего жило – смъртта! И Земята ще бъде поробена завсегда! И тогаз владетелят на мерзостта ще бъде поробител за вечност.

Тук е тайната на великата цел на борбата, която трябва да се разбере ясно от човечеството сред Земята! Тази цел на борбата трябва да бъде ясно разбрана от земните владетели, водещи борба за мир и правда, а в това воюване поробват и обвързват в тежки вериги Земя и нейните три пояса Творцуви творби!

В последно време борбата ще се ожесточи и строго ще се определи чрез изявената сила, според Словото Божие и ще изяви целта на завоевание, а завоевателят чрез сила – като вожд неин, явил се като измамник под мантията на мироносец! Неговата скрита цел коварна е: господство на завоевател и се охранява в земно владичество! Сатана ще се изяви в последната Армагедонска борба, която се започна още в Небето между двамата Борци, владеещи Дух и материя и едва в Свършека ще бъде открита скритата цел на завоевание и победа!

Още в небето Люцифер отрича Христа и Отец

След откритата борба на Сатана горе в Небето, в която той отрече Христа и Отца като Троица Свята в единство с Дух Святи, бе изхвърлен на Земя и тя стана арена на духовна война. В стремежа си нечестно да воюва и победи, той завладя трите пояса земни творби и започна борба, за да устрои царството си на гибел за вечността и да владее Земя вечно чрез смъртта! Сатана воюва в дух на измама, макар че отрече Твореца свой, изявен в Троен Лик като Свята Троица във водене борбата на Земята в три ерни времена, строго определени като периоди в разпростиращия се План за спасение над земното селение. Сатана, знаейки своята съдба, която заслужено му се определи след бунта в Небеса, хитро водещи борба чрез дух на злина и отмъщение към своя Творец за вечно унищожение на Божията творба!

Сатана не знае как се развива Спасителния план

Едно само не знаеше врагът – развоя и действието на Плана за спасение, съставен от Троицата Свята и чрез нея изявен на Земята! Не знаеше Сатана, че чрез жертвата Христова действаше Планът за спасение, изпълняван от Дух Святи, целта на който беше да бъде освободен робът на греха от тежкия хомот на поробителя Сатана. Борбата на Сатана е била насочена именно към това – да узнае Плана на изкупление за планета Земя! И в този стремеж той завладя материята като я въвлече в съгрешение, да отрече духа. А именно чрез Духа се водеше великата борба чрез действието Му над човека. Спасението е лично, индивидуално и е духовно! И точно тук е целта на Сатана, да завладее, да пороби духа в материята, като го отрече! Така той постига своята цел като поробител, завоевател в унищожение на Божията творба. Това е и грехът на Сатана, който завладя материята – човекът да отрече Твореца на всяка правда! Човекът не призна, не прие Творческата Му Мощ, чрез Троен образ изявена в действие във водене на борбата за освобождение на жизненото дихание – Духа за вечността!

В първото ерно време сатана е завладял евреите

В Първото ерно време Сатана воюва и завладя сред свидетелствения плътски народ една трета от войнствения свещен отряд в действие на сянково скинично служение, чрез когото води борба с Бога и чрез тях той победи материята тялото на Христа. Но яви се възкресението в победа над смъртта! Отца възкреси Сина Божий, Господа Исуса Христа! Творецът велик на материя и дух се яви като победител над дух и материя на злина, греха и смъртта!

С великото и могъщо възкресение на Христа Творецът на всяка творба изявяваше на човечеството на планета Земя Плана за спасение чрез възкресение (духовно и в материя) за вечността като едно могъщо изкупление на духа. Борбата е безпощадна, тя не спря и се води за смърт и живот! И в последното време Сатана пак ще се яви под мантията на управляващ завоевател, победител над духа, като покровител на материята, но отричащ Духа на правда. Тук именно ще се яви пак неговият грях, водещ борба, воюващ против Твореца на всяка правда, Който воюва чрез Закон, планомерно поставен в действие за изкупление, чрез Кръвния принос на Христа за целия човешки род с целокупност земна.

Борбата е жестока и се води от векове! Но не е скрита от човека целта на Сатана да завладее планета Земя с нейните три пояса Божии творби. словото Божие ясно подчертава скончанието на борбата! А чрез пророк Даниил изявява сетнината на Сатана като владетел в неразумност чрез човека, отричащ Твореца Си. Таз велика борба, която се води над Земя и в човека, е всемирна.

Тъй и победата ще всемирна победа! Тя се в води от същества в разум, сътворени от своя Творец, които се обхождат в неразум, като Го отричат, изявен в Троен образ, водещ борба за изцеление, изкупление в победа върховна над плътта – материя и духа на измама. Затуй в Своята творба тъй мъдро се е изявил Бог-Творец и с голяма любов я е възлюбил! И с мир кани човека към мъдрост и знание, в смирение пред Създателя Си, Който не желае неговото погинване.

Но на Земята владее князът на тъмнината, завладява материя и дух и ги употребява в борбата срещу Създателя свой. Той отрича духа на правда или отрича съществуването на Бога, ясно се определя като Антихрист И с хитрина съумя князът на тъмнината да изрази борбата за земно завладяване в господстваща власт над Земята и Небето и ще изяви своята власт като завоевател и победител над духа. Той е облечен в мантията на Антихрист, устремен в унищожение в последния му нагон. Чрез делата си желае увенчание с трон над цялата Вселена, Небе и Земя! Но съдбата не се решава чрез него на Земя и Небе, тъй като и той е творение (отнася се за Сатана в чина му на антихрист).

А чрез могъщия Съд небесен, председателстван лично от Могъщия Законодател и Съдия, в скончание на борбата, водена от двамата Борци – Христа и Сатана сред Земята чрез войнствата свои, ще се открие съдбата, тъй ясно изявена чрез дела в живота на творението. Само страшният нагон на Творцувия враг е изявил промисълта Божия чрез стремеж в жажда за завладяване на Земя и земната целокупност. Тук е и тайната на Бога и Сатана я използва, като я прилага (чрез жажда за материалното) в отричане съществуването на Бога и духа: ”Няма друг живот“! Но на това апостол Павел отговаря: ”Тогаз яжте и пийте, че утре няма. Горко ви, не се мамете!” Наистина борбата е ясно изявена и победата на Божията цел и оръжието, с което Бог воюва, е показано в живота на творението и последната Божия победа!

Небето представя планът на спасение

В Словото Божие на Битие ни се дава съвършена представа за сътворението, Твореца и Неговия характер на Правда и Истина и на грехопадението. Ясен е Божият план и намерение в сътворението, но само за смирените души! Не може да се отрече, че и чрез твърдта небесна е изразен Планът на спасението, начертан чрез творбите на Светлината! Планът на борбата е изявен като карта небесна и начин, по който ще се води тя чрез знаковете на времето. Описана е и съдбата на племената, чрез които се води борбата сред Земята.

След потопа

След потопа чрез дела в живота на земния войн – човек е изявен и грехът – семето на неправда, чрез което се води и самата борба сред флора, фауна и човек нощ и ден, вода – земя. Слънце – Луна, расово разделение чрез цветовете сред народи и племена, езици и колена, с което се изразява великата борба между доброто и злото. Особено ясно е подчертана мъдростта на Бога в сътворението в земните недра. Планини, езера, океани и моря, реки свидетелстват за това, че чрез дела в живота се изявява Творцувата велика Мощ! Но човекът, неблагодарен, винаги е дирил своята угода! Материята – плътта винаги се е стремяла към своята цел без да разумява онова, което е за нейното добро. Не винаги желанието, одобрено от плътта, е добро за духа на човека. Развиващата се цивилизация и наука се стремят да докажат ”несъществуващия Бог”, дух и небе. Те отричат Словото Божие като могъщ авторитет, написано във вековете чрез Духа Божий със символичен език. То е мъчно разбираемо, особено за оня, който отрича Твореца на всяка правда. Но за смирения, искрено търсещ, Неговата слава е лесно разбираема и ясно подчертана! Чрез дела в живота ние виждаме разпрострения План за спасение, водещ към велико и могъщо изкупление.

И тъй флората земна в своя живот е израз на едно могъщо изявление в тление, сочещо на бъдещо нетленно състояние чрез процеси в развитие – оплождение, явление на плода и краят – смъртта! Ако проследим битието на човека, също ясно е изразен развоят на Плана за спасение чрез дела в живот. И с цялата си простота на действие създанието и живите процеси в него, развиващи се независимо от него, а по Закона на Създателя, сочат на великия Творцув план на изкупление! Тъй във флора, фауна и човек, включително и Земя като целокупно творение ясно се проследява едно действие – цел, едно и също начало и процес на развитие, които ясно свидетелстват за великото начало, скрито в една Творческа Мощ: раждане, растене, оплождение и смърт. Това е едно и също явление, един и същ строго протичащ процес в живота на целокупното Божие земно създание! Този процес, развиващ се в живия свят, е подчертан и във времената, развиващи се над Земята като условие за действие на законите в живот, независими, нито ръководени от човека над Земята. Един и същ е процесът в своя развой, явява се плод и временен покой над живота на флора. Може ли човекът да прибави нещо свое към тая истина и Божия изява сред Неговите творения? Човеку е дадена мъдрост да облекчи, подобри, да подкрепи тези процеси и то пак за свое по-голямо удобство, за задоволяване на неговите телесни нужди.

Борбата между доброто и злото е съвършено ясно изразена сред трите пояса земни творби, но тя е забележима само от справедливия наблюдател, дирещ Правдата Творцува!

Човек не познава Божията мъдрост

Но целта на Всемогъщият Борец в правда не е само тази, да осигури за човека един кратък угоден живот, да му създаде условия за едно кратковременно земно пребиваване, протичащо в неправда и зло. Богатството на Божието дарование, големите удобства и красиви неща вместо да доведат човешкия дух до чувство на благодарност към Създателя, остават само хитро построена и използвана от Сатана примка за унищожение и погибел на човечеството! От Първобитност до Скончание се е развивала науката и е достигала високи върхове в различните отрасли на човешкия живот чрез мъдрост, дадена по милост Божия за подобрение на човешкия бит! Но за нещастие на човека, той не позна Божията мъдрост и любов, не призна Неговата велика Творческа Мощ, въпреки невъзможността човек да промени законите на Създаването и Скончанието, да ги отмени в живота свой, на фауна и флора! В своя стремеж да се изяви като завоевател и господар на живота и земните блага, ненужни за земния войн – човек, той е отрекъл и пренебрегнал великата милост Божия!

Постиженията на науката

Не могат да се отрекат постиженията на науката във времената и вековете в абсолютно възгордяване, като преписва на своята мъдрост Божиите дарования. Тя ограничи човешкия кръгозор и го уподоби на кон с намордник. Човекът не разшири своя мироглед в унисон със Словото на Всемогъщия Творец, счете го за мит или просто явление! Какво е Бог? Химера за старите и малодушни същества?

Библията е книга над всички книги

Науката сложи тъмни очила на човешките очи и през тез очила тя гледа на бъдещето! Тя не се обръща назад, към миналите събития сред флора, фауна и човек, да разгърне Книгата над вси книги, да запита как се е явила тя, да се запита как продължава да съществува и чия десница я окриля, кой я защитава? О, да, тя сама, Библията свята, е меч двуостър и в нея ясно е изразен целият земен бит и начертан План на изкупление. Тя е Мощ и сила, наука над вси науки! Но смели крадци са човеците, обират, опустошават, приписват си права и претендират за хвала.

А Твореца, великия Създател на всичко добро, отхвърлят настрана. От Създание, в падението свое, до Скончание, човек е завладян от желанието да дири своето ”аз”, да го увековечи, да наложи тлението свое! Но да се замисли, е тежка отживяла слава или ако се добере до нея, защо да не я притежава той?

Но за освобождение от веригите тежки на вековния Божи враг Сатана, завладял човечеството чрез греха, кой ще събуди това изпаднало в дълбока летаргия човечество, да го спаси и избави? О, презрение в невежество на двадесетия век! Ще се унижи ли човек да вярва в Бог и Дух? Как може да се яви на показ вяра, следвана от дела? О, човек напълно е отхвърлил Твореца Свой! Не е съзрял Неговата слава, ни в ден, ни в нощ, ни в подобието свое на Божия образ, ни мъдрост е проявил. Но на волята на завоевателя Сатана, скрит под мантията на всяка неправда, тъмнота, болест, язва, смъртта, се е подчинил и се е определил, и като войник е грабнал оръжие на неверие като продаде вечното си съществувание на бъдещи добрини чрез едно могъщо възкресение в изкупление на оправданите от Съд небесен велик в Правда за нищожна цена на мимолетност на тленния живот. Не прояви мъдрост в своя път, за да приеме избавление, а се обрече на погубление!

Днес борбата е по-жестока отвсякога

И днес борбата, по-силно явена от всякога, макар и нейното крайно скончание да е решено в Небето чрез Съд велик, е жестока, неумолима за завладяване на Земя и Небе. Но Небето не ще се подаде на власт и сила Сатанинска, макар че Поднебесната е показала гостоприемство чрез науката, но не и за завладяване. Никой и с никакви средства не може да го завладее, макар че е толкова лесно постижимо! Човекът отиде до Луната, но тя е само свидетелство на съдбата на великата Божия промисъл! Луната като нощно светило осеняващо е в служба над Земя в озарение, тя сочи на службата на пророка, свише осенен от Небе сред мрака на Земя. През всички векове и времена тя сочеше на пророческата мисия сред народи и племена на Земя!

Седемте планети са сестри на Земята, която е в съдбата на Естир

А Слънчевата система със седем планети като сестри на земя, ако и да бъдат от човек посетени, о, те никога не ще бъдат победени! Те са в свидетелствени съдби на Царицата – Земя, нейни верни сестри в Естирини съдби, седем девици пред Царя – Слънце, символично сочещо на Христа, а Невястата Му е царица Земя, но новоизкупена в нетленна съдба! Дори и да стигне човек до тях, не ще нищо да види, защото те са в свято съществувание, непаднали в грях, създадени като реални свидетелствени съдби пред Целия Всемир.

Седемте планети са населени в нетление

Жителите на седемте планети в Слънчевата система не са смъртни същества, тленни! Те единни са в нетленни съдби. Целият Всемир е тъй могъщо сътворен и вси мирове са без укор и грях! Строени като войска, те вървят ден и нощ, недосегаеми ощ.

О, не се мами, човече, в кратковременната Сатанинска измама за земна слава! Коварна и жестока е тя и води душата в погибел! Смири се и Твореца Свой разбери, изявен чрез Словото Му на Земя – Духа – Меч на мъдростта и продължи. Чакай! Той ще се яви като Победител, увенчан в Правда на Закон пред Върховния Трон Законодателен пред Твореца Твой и ще те навек спаси!

Наистина води се борба за господстваща власт над Земята. Той, Спасителят, ще се яви и ще победи! Само чакай, заплатата на труда в Правда Негова ще те награди и чрез цената на кръвта Му наново ще те изкупи за ново Царство на вечността, на мира в нетление – съдби за во век! Където няма грях, смърт, ни болка, ни сълзи! Там не се вижда грехът. Там, где е вечна пролет и Слънцето на Правдата вечно ще грее – сам Изкупителят ти Христа сред мир небесен и вечна съдба!

http://slovosvetlina.com/?p=26615Гласувай:
6
31. deathmetalverses - Ха, сега беше отчетен
28.08.2020 06:39
Гласът ми... Приятен ден, приятелко!
цитирай
2. elizabethborislavova - Благодаря и приятен ден
28.08.2020 08:51
Ще се радвам и ако има въпроси, които по същества да разискваме.
deathmetalverses написа:
Гласът ми... Приятен ден, приятелко!

цитирай
3. elizabethborislavova - Този голям откъс от съдебната светлина публикувах специално за теб
28.08.2020 16:07
Да започнем поред.
Със своята форма Земята изразява борбата между доброто и злото

Земя като физическа материя, със своята форма и живот изразява могъщата съдба в развой на великата борба, водеща се между две сили за господстваща власт над нея! А тя, с целокупността своя във вглъбена й съдба, изявяваше великата Божия промисъл като дяло на могъща мъдрост! Земята като цяло, със своите три пояса творби, представя единна съдбата на девица, приготвяща се за своя Жених. Тя е реално свидетелство, представящо я като девица, очакваща царска съдба над нея (Земя) като царица! И като белег на царската й съдба личи короната над нея, изявяваща нейния царски произход. Затова е охранена с войнствения кордон на атмосферата.
цитирай
4. nkf - Проблемът не е никакъв Сатана, а ...
28.08.2020 16:08
Проблемът не е никакъв Сатана, а аврамитската простотия и невежество и дваж по-тъпите му последователи.
цитирай
5. elizabethborislavova - Нима отричаш, че има дявол?
28.08.2020 17:32
Та нали той е виновен за всички злини. Но хубавото е, че вече е осъден, че присъдите му са свалени на земята в България. Остава му малко време.
цитирай
6. nkf - Та нали той е виновен за всички зл...
28.08.2020 17:42
elizabethborislavova написа:
Та нали той е виновен за всички злини. Но хубавото е, че вече е осъден, че присъдите му са свалени на земята в България. Остава му малко време.

Никакъв дявол няма. Във всеки случай обаче, ако има, това е твоят еврейски бог яхвето. :) Ти нали си хеврейка.
цитирай
7. elizabethborislavova - Как, ти нали уж беше християнин
28.08.2020 17:54
Те вярваш ли, че има дявол и паднали ангели?
Виж какво казва Бог:
Днес борбата е по-жестока отвсякога

Но за освобождение от веригите тежки на вековния Божи враг Сатана, завладял човечеството чрез греха, кой ще събуди това изпаднало в дълбока летаргия човечество, да го спаси и избави? О, презрение в невежество на двадесетия век! Ще се унижи ли човек да вярва в Бог и Дух? Как може да се яви на показ вяра, следвана от дела? О, човек напълно е отхвърлил Твореца Свой! Не е съзрял Неговата слава, ни в ден, ни в нощ, ни в подобието свое на Божия образ, ни мъдрост е проявил. Но на волята на завоевателя Сатана, скрит под мантията на всяка неправда, тъмнота, болест, язва, смъртта, се е подчинил и се е определил, и като войник е грабнал оръжие на неверие като продаде вечното си съществувание на бъдещи добрини чрез едно могъщо възкресение в изкупление на оправданите от Съд небесен велик в Правда за нищожна цена на мимолетност на тленния живот. Не прояви мъдрост в своя път, за да приеме избавление, а се обрече на погубление!

Днес борбата е по-жестока отвсякога

И днес борбата, по-силно явена от всякога, макар и нейното крайно скончание да е решено в Небето чрез Съд велик, е жестока, неумолима за завладяване на Земя и Небе. Но Небето не ще се подаде на власт и сила Сатанинска, макар че Поднебесната е показала гостоприемство чрез науката, но не и за завладяване.
Това е борбата между сатана и Исус. Скоро ще приключи.
цитирай
8. nkf - Тц, не съм хитрянин. Не, няма нито ...
28.08.2020 17:57
Тц, не съм хитрянин. Не, няма нито дяволи, нито паднали ангели.
цитирай
9. elizabethborislavova - А защо тогава в началото на блога си цитирал Библията
29.08.2020 09:17
Ако няма дяволи и паднали ангели значи няма и Бог. Атеист ли си?
nkf написа:
Тц, не съм хитрянин. Не, няма нито дяволи, нито паднали ангели.

цитирай
10. nkf - Поредна демонстрация от твоя ст...
29.08.2020 17:32
Поредна демонстрация от твоя страна, че не се отличаваш от кучето на Павлов. Бинарното мислене - доколкото ти въобще мислиш - е идеална схема за манипулация на глупаци. :)
цитирай
11. elizabethborislavova - Обясни
29.08.2020 19:26
Не си християнин, а цитираш Библията? Бог има ли? Обясни го на бинарен език, на който аз говоря.
цитирай
12. elizabethborislavova - Днес борбата е по-жестока отвсякога
29.08.2020 22:26

И днес борбата, по-силно явена от всякога, макар и нейното крайно скончание да е решено в Небето чрез Съд велик, е жестока, неумолима за завладяване на Земя и Небе. Но Небето не ще се подаде на власт и сила Сатанинска, макар че Поднебесната е показала гостоприемство чрез науката, но не и за завладяване. Никой и с никакви средства не може да го завладее, макар че е толкова лесно постижимо! Човекът отиде до Луната, но тя е само свидетелство на съдбата на великата Божия промисъл! Луната като нощно светило осеняващо е в служба над Земя в озарение, тя сочи на службата на пророка, свише осенен от Небе сред мрака на Земя. През всички векове и времена тя сочеше на пророческата мисия сред народи и племена на Земя!
цитирай
13. dobrodan - На кой пророк точно свети Луната, може ли да знам?
29.08.2020 23:05
Луната и до днес си остава ислямски символ....нещо обърка светите книги ли :):):)?
Бог ли прати хора до луната?
Американците са богове може би едва ли не?
Много ви е дивашки култа, карго се нарича и е от XX век. Пак изгоря :).
Краят на борбата е предрешен, но тя продължава безмилостна и жестока?
Това да не ти е полуфинал на световно по футбол, лельо?
цитирай
14. elizabethborislavova - Луната символизира пророк
30.08.2020 10:19
Нали публикацията от Божието Слово започва с това, че обяснява, че всичко на земята е символично. То е резултат от преустройството, което е направено на земята за да бъде мястото на борбата между доброто и злото пред очите на цялата вселена?
Земята - църквата и седемте девойки, Слънчето и Луната. Слънцето символизира Бог. Луната символизира пророк.
Относно твоя приятел вашите хора не са пророци, а лъжливи пророци. Затова на вашето знаме има полумесец, непълна луна. Оттук още е видно, че вашият началник изгражда една религия, базирана на лъжлив, полу-пророк - поумесец.
Да, след Страшният съд, който е приключил и решенията му са дадени в България, борбата вече е предрешена. Даже не предрешена, а решена. Сатана е осъден, а Исус е оправдан и като Цар скоро ще дойде.
След като е предрешена защо продължава - питай началника си. До последно той ще сее смър - духовна и физическа. Определи се на коя страна си.
цитирай
15. elizabethborislavova - Да, приятелю, Исус Христос вече е цар
30.08.2020 18:39
Като номинален православен християнин сигурно знаеш, че В едемската градина Ева извърши първородния грях. Той се състоеше в демонстративно неподчинение и нарушение на десетте Божи заповеди. Това беше първородния грях. След изгонването на Адам и Ева от рая човека остана без надежда за спасение и вечен живот, както и ти искаш.
За да даде нанежда за вечен живот Бог изпрати сина си. Бог Син се роди в човешки образ. След възкресението си Исус Христос отива на небето. Там той започва да изпълнява ролята на НАШ ХОДАТАЙ. Тук на земята Бог, който движи съдбите и управлява църквата е утешителя Святия Дух.
Възкресението на Исус не значи край на борбата. След още 2000 години, за да сложи край на борбата, наблюдавана от цялата вселена, се провежда Страшния съд.
Страшния съд е описан в Откровение 4 глава:
2 Начаса се намерих в изстъпление чрез Духа, и, ето, престол беше поставен на небето, и на престола седеше Един.
3 И седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, на глед като смарагд.
4 И около престола имаше двадесет и четири престола, и видях, че на престолите седяха двадесет и четири старци, облечени в бели дрехи, и на главите им златни корони.
5 И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.
6 И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около него четири живи същества, пълни с очи и отпред и отзад.
Страшният съд има за задача първо да отсъди кой е прав: Синът Божий или сатана. След това в зависимост от това Съдът е решил съдбите на всички починали до времето на Съда. За всеки от тях вече Бог знае кой накъде е . В рая или в ада.
Дали стана ясно сега за Исус и твоя началник?
цитирай
16. dobrodan - Чакай сега. Някакви пенсии играят некакъв съдебен състав, така ли?
30.08.2020 20:28
Ти 24 човека на едно мнение виждала ли си? Аз не съм.
2000 години съдебни заседания - ай стига бе?!
Какви са тия фойерверки на господа под престола, това не е ли малко просташко забавление?!
Същества, които имат очи и на гъза си? Моля те, хвани ми едно?!
Как може изобщо да допуснеш, че сатаната е прав и в кое, по дяволите, е прав? В какво?
За Адам и Ева ясно, ами сега сме 7 милиарда.........
Какво щяха да ядат в райската градина, на бога рога може би?
Значи, щом съм се родил, съм грешен....... Егати бога, егати чудото!
А, виж ти... То това само за починалите важало, ами живите ще трябва да умрат, че тогава да възкръсват?
Ами вие що се не гръмнете един след друг, за да възкръснете?!
На вратите на рая бог оставя, значи, айфона и вика: Пешо, опраяй се сам, вътре е апликацията със списъка и не ме занимавай........
Ами тия, питам, дето не са умрели кога литнете на облака към на майната си, кво ги прайм, а?
Моят началник нищо общо няма ни с исуса, ни със сатаната. Човек е и ми плаща заплата, защото му работя. Ясно и точно. След работа не ми е началник и не е богопомазан като твоя :).
Ти наистина ли допускаш, че това е истина, дето го плещиш?
Горе съм ти дал едни телефони, възползвай се. Малко е късно, ама медицината понапредна с божията помощ.....
цитирай
17. elizabethborislavova - Твоят началник знаеш кой е, защото в зуховният свят няма средно положение
30.08.2020 22:05
За тези, като теб, които мислят, че има средно положение има среден, знаеш какво.
Описаното в Откровение 4 глава показва началото на така наречения страшен съд. Този съд вече е минал. 24 старци са 24 видни представители на нетленните същества, ангелите. На тях е дадена свобода и право да съдет справедливо според закона. Каквото решат те ще бъде определящо за вселената. Събитията на нашата планета са решаващи, защото определят бъдещето на Вселената. а то е дали смъртта ще стане елемент от Вселената или ще бъде изтрита завинаги.
Съдът е дал своите решения в България в периода 1947 - 1982 г. В Библията едно от най-големите пророчества е това за 1300 години и 35 от тях.
Такива са четирите живи същества. Не всички са като нас. Само на земята животът е в тление.
В самото начало на блога ми е описано, че всичко публикувано тук е изцяло и напълно чисто Божие Слово. Прочети го с отворено сърце. Може да ти даде мир.
цитирай
18. dobrodan - За такива като мен среден има, ама отпред.
30.08.2020 22:18
За такива от вас ще намерим, ама отзад.
Това ако е бог.....пълен льольо ;).
Създал всичко, обаче някакви си там дърти ангели не го бръснат за слива....
Не знам каква библия четете там. Някаква никаква е.
Смъртта е отрицателна форма на живот, поне братя Аргирови си пусни, ако не ми вярваш :):):).
Давам много пари за добитък с очи на гъза, действай. Аз ако съм на тебе, ще си присадя още две там. Нали всичко заради парите правиш :), дето ще дойдат, ама на облака, сиреч никога.
Мир означава пчелен мед. Не ми е любим.
Отворен разум е по-добре от отворено сърце.
Отворили сте си съвсем други части на тялото :), не сърцата. Не е мой проблем, продължавам да се забавлявам, и то безплатно :).
цитирай
19. nkf - Не си християнин, а цитираш Библ...
31.08.2020 10:20
elizabethborislavova написа:
Не си християнин, а цитираш Библията? Бог има ли? Обясни го на бинарен език, на който аз говоря.

Съжалявам, но не мога да слизам на примитивното ти ниво. Ако за теб има неразрешими дилеми, поставящи те в състояние на детско удивление, това не е мой проблем, а твой. От друга страна пък, аз не съм длъжен да ти разрешавам проблемите, обяснявайки ти едно или друго. Простолюдието затова е простолюдие, защото е духовно и умствено ограничено. Бог не съществува, особено в смисъла и образа, в който простолюдието е приучено да схваща. Аврамитската концепция за бог е пример за най-дивашки примитивизъм и простотия.
цитирай
20. elizabethborislavova - Не си по умен от Бога, нали
31.08.2020 10:48
Публикуваното е Божие слово.
цитирай
21. nkf - Разбира се, че съм къде-къде по-...
31.08.2020 11:56
Разбира се, че съм къде-къде по-умен. Богът ти, еврейското яхве, е тъп и зъл плебей. Всъщност, манифестация на психиката на евреите/юдеите, твоите сънародници. :) От друга страна, единственият бог, който тъпче тази земя, от моя перспектива, съм аз самият. :) Така, че това е положението еврейке. :)
цитирай
22. elizabethborislavova - По-умен си от Бог?
31.08.2020 12:38
За пръв път срещам толкова умен човек. Бих искала да се запознаем лично. Относно Бог нещо си се объркал. Бог не е еврейски, а общочовешки. Бог Отец действително е употребявал плътските евреи. Но после идва Бог син, чийто народ са хора от целия свят, в това число и майка ти и баща ти. А сега идва и вреемто на Бог Святи Дух, чийто народ са хора без оглед на религия и нация. Разбираш ли за какво става дума? Ако поне нещо от това разбираш кажи да разяснявам Особено последното за Святия Дух.
цитирай
23. elizabethborislavova - Имаш ли друга теза освен това, което Бог казва
02.09.2020 10:09
А в публикацията Бог обяснява защо Земята е цел на спасителния план? Ти имаш ли друга теза? Например, че земята не е цел на спасителния план.
За Яхве вече ти обясних. Обясних ти защо Бог не е еврейски, а общочовешки. Ако си го пропуснал потърси го.
Аз живея в София. Кога ще е удобно да се запознаем. За пръв път се сблъсквам с човек, който казва, че е Бог.
цитирай
24. mihala - Здравей,
03.09.2020 13:36
Тази компилация и виждане на земната светлина обхваща сигурно и учението на Мохамед и всички остнали вярвания. Вмъкване на Божието слово за заблуда и красота ли е или за пояснение на вярвващите в Бог. Седемте девици със светилниците хора ли са или богове или планети,съществували преди население на земята от човек. Интересно виждане, но във всички случаи Бог ще съди всички. Поздрав
цитирай
25. elizabethborislavova - Жалко, че не живееш в София, но аз мога да дойда и до Бургас за да се запознаем
03.09.2020 16:35
Бог авраамов е Бог Отец. Бог Исаков е Исус Христос. Бог Яковов е Святия Дух. Бог на целия свят. Единственият истинен. Троица. Общочовешки Бог. Нали вече ти обясних, че плътските евреи са били божи народ до Голгота. След това при Бог Исаков всички хриситяни по света са Божи народ. А в днешно време при Бог Яковов все още Божият избран народ е само в България. Не се ли радваш?
Относно кой казва нещо. Разбира се, че Бог не слиза на земята да пише книги с молив и перо. За това има хора. Бог и дявола употребяват хора. Влагат им идеи, философия, влагат им задачи, които да свъшат и така нататък. Затова е важно човек да иска с него на работи Бог, а не падналите ангели. И ти пази сърцето си.
цитирай
26. nkf - Да, ама не, както казваше покойният ...
04.09.2020 21:18
Да, ама не, както казваше покойният ДС-ар Петко Бочаров. Богът аврамов и яковов си е все яхвето. Тези неща, дето ги пишеш са си някакви твои интерпретации. Аз разбира се нямам нищо против интерпретациите ти, защото просто аз не съм хитриянин и еврейските религиозни въпроси не ме засягат. :) Разбираш ли за какво става въпрос. Няма общочовешки бог, защото поне половината от населението на земята не припознава яхвето ви за бог. :) Например някой индус пък може да твърди, че Вишну е единствен, всеобщ бог. :) Аз пък нали ти обясних, че ти нищо не можеш да ми обясниш, тъй като нищо не разбираш. :) Яхвето никога и никъде и под никакво условие не е отменял обстоятелството, че само и единствено евреите са негов избран народ. Изпадате, вие хитрияните, в ролята на любовница, която много иска да с енамъкне в леглото, на мястото на законната съпруга. :) Е, малко ще ви ползват евреите, но няма как да смените евреите като избрани на яхве. :) Да ти кажа, никак не се радвам, че отвратителната духовна чума християнство/ислям/юдаизъм се шири по българската земя. Откакто дойде християнството, България взе да умира малко по-малко. Колкото до пророчествата - това са създадени от хора планове за изпълнение. Няма никакви божества и т.н. Пророчеството има смисъл, само ако има кой да му вярва и да работи за изпълнението му, иначе -остава си просто трудноразбираем текст. Пак повтарям: ПИСАН ОТ ХОРА с чисто земни цели и в интерес на хора! За какво ще идваш в Бургас: за да ми разказваш за нощен дъжд и т.н. глупости? Не, нямам желание!
цитирай
27. elizabethborislavova - виж това, ако си пропуснал
05.09.2020 22:35
Сатана цели пълното унищожение на цялото създание

А врагът на всяка правда Сатана цели пълното унищожение на Творцувото земно създание заедно с планетата Земя! Нему е дадена власт над материята чрез греха и смъртта, а и при убеждение и над духа, тогава когато индивидът лично е съзнал борбата и е застанал в неправдата на врага, като му е доверил освен материя, но и духа свой! Но Сатана няма власт над духа тогава, когато индивидът го е съзрял, познал е в себе си неправдата, която владее материята – плътта, воюваща против върховното влияние на духа и е застанал на страната на духа, като добре е съзрял в таз борба Сатана и неговата цел е познал!

Целта на сатана е да пороби Земята завинаги

Целта, която си е поставил Сатана в тази борба, е да завладее материя и дух и да нанесе поражение над Творцувата Мощ в изявление над земната площ. И ако това станеше, тогава Земята ще бъде покрита с леш – гниеща материя чрез смъртта. А над цялата планета Земя ще владее злото – грехът със своего жило – смъртта! И Земята ще бъде поробена завсегда! И тогаз владетелят на мерзостта ще бъде поробител за вечност.

Харесва ли ти перспективата, която ти се очертава?
цитирай
28. nkf - Може би ще се подесетя, но се налага ...
05.09.2020 23:18
Може би ще се подесетя, но се налага да кажа - пълни глупости!
цитирай
29. elizabethborislavova - Сатана няма власт над духа, когато индивидът го е съзрял
05.09.2020 23:33
В обратният случай не разбира кат го употребява и го изхвърля.
цитирай
30. elizabethborislavova - Атеизмът е ясно изразен избор на страната на дявола.
07.09.2020 20:53
Ти някак си мислиш, че като си атеист си встрани от избора добро и зло. Всъщност не си. Атеизмът е ясно изразен избор на страната на дявола.
Виж как го обяснява Библията:
12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.
13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби;
14 защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.

Тук Бог говори, че в днешно време има три нечисти духове, прилични на жаби. Какви са тези нечисти духове?
Запомни ги:
1. Беззаконие
2. Хула срещу Святия Дух
3. Атеизъм
Забележи, че носителят на атеизма, който движи всички атеисти по света също е нечист дух.
nkf написа:
Особено удоволствие е за мен, когато разни жалки хорица, със скромен интелектуален и духовен капацитет, вземат да ми обясняват как стоят нещата с мен самия. Гледай себе си, момиче!

цитирай
31. elizabethborislavova - Как? Ти имаш по-голям капацитет от Бог ?
10.09.2020 21:56
Разбра ли, че атеизма е една от тези три жаби, три нечисти духа. Атеизмът е подчинен на дявола. в днешно време има три нечисти духове, прилични на жаби. Какви са тези нечисти духове?
Запомни ги:
1. Беззаконие
2. Хула срещу Святия Дух
3. Атеизъм
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: elizabethborislavova
Категория: Поезия
Прочетен: 89481
Постинги: 208
Коментари: 727
Гласове: 1059
Архив
Календар
«  Юли, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031