Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.08 00:00 - Земята - цел на Спасителния план
Автор: elizabethborislavova Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1848 Коментари: 46 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
  Със своята форма Земята изразява борбата между доброто и злото

Земя като физическа материя, със своята форма и живот изразява могъщата съдба в развой на великата борба, водеща се между две сили за господстваща власт над нея! А тя, с целокупността своя във вглъбена й съдба, изявяваше великата Божия промисъл като дяло на могъща мъдрост! Земята като цяло, със своите три пояса творби, представя единна съдбата на девица, приготвяща се за своя Жених. Тя е реално свидетелство, представящо я като девица, очакваща царска съдба над нея (Земя) като царица! И като белег на царската й съдба личи короната над нея, изявяваща нейния царски произход. Затова е охранена с войнствения кордон на атмосферата.

Земята има съдба на царица

Земята плува, окичена в съдби, носеща на своите плещи товара от кордони три на целокупното земно създание от флора, фауна и човек. С целокупния свой живот Земята свидетелства реално, че е с определена съдба на царица, заобиколена от седем свои сестри-планети (Естирини девойки). С целият свой строеж Земята свидетелства, че е създадена в чин ”Жена” с цялата си сила в живот и действие. А жената със своята структура на тяло и дух сочи на скиния неръкотворна, съставена от два отдела със строго определено служение в своя живот.

Всичко в устройството на Земята ясно показвадуховната борба над нея, борба между плът и дух

Тъй мъдростта на Всемогъщият Творец не само сътвори Земя света, но тъй съвършено я устрои и с дела на живот окръжи материята. Целта и намерението на Твореца бе да свидетелства тя със своя живот оназ велика борба, водеща се през вековете и времената сред планета Земя за пълното й завладяване и господство над нея! Всичко, вложено в строежа на материята – Земя, изявяваща жена с дела на живот, свидетелства за великата Божия промисъл да изяви над нея оназ велика борба между материя и дух, която се водеше от нейните претенденти в Правда и неправда! А не трябва да се изключва, че и материя – Земя се състои от два елемента: материя и дух, вода и атмосфера, както плът и дух – жизнено дихание у човек и животно.

Но нейният поробител Сатана отрече с дела действието на духа над материята! И тук той съгреши, или яви се грешката на материята, кото воюва с Духа и го отхвърля като реално съществуващ. В тази борба между материя и дух ясно се открива оня, който я води чрез тия двама Войни – Сатана отхвърли Създателя свой и чрез материята, която той напълно владей чрез дух на непокорство, отхвърля духа на действия Творцуви и не признава могъщата борба, водеща се през вековете на Земя за господстваща власт. Но целта на Твореца не е да господства в борбата или да се яви като завоевател на Своята творба! Та Той, Създателят й велик, не знае ли що представлява тя, или каква е нейната съставна част – материята, за да я разруши?

Отец е председател на Съда Велик

Творецът велик на Всемира е и Председател на Съда всемирен велик и Той добре познава Земя и трите й пояса, опасващи я Негови творби, населяващи планета Земя!

Сатана цели пълното унищожение на цялото създание

А врагът на всяка правда Сатана цели пълното унищожение на Творцувото земно създание заедно с планетата Земя! Нему е дадена власт над материята чрез греха и смъртта, а и при убеждение и над духа, тогава когато индивидът лично е съзнал борбата и е застанал в неправдата на врага, като му е доверил освен материя, но и духа свой! Но Сатана няма власт над духа тогава, когато индивидът го е съзрял, познал е в себе си неправдата, която владее материята – плътта, воюваща против върховното влияние на духа и е застанал на страната на духа, като добре е съзрял в таз борба Сатана и неговата цел е познал!

Целта на сатана е да пороби Земята завинаги

Целта, която си е поставил Сатана в тази борба, е да завладее материя и дух и да нанесе поражение над Творцувата Мощ в изявление над земната площ. И ако това станеше, тогава Земята ще бъде покрита с леш – гниеща материя чрез смъртта. А над цялата планета Земя ще владее злото – грехът със своего жило – смъртта! И Земята ще бъде поробена завсегда! И тогаз владетелят на мерзостта ще бъде поробител за вечност.

Тук е тайната на великата цел на борбата, която трябва да се разбере ясно от човечеството сред Земята! Тази цел на борбата трябва да бъде ясно разбрана от земните владетели, водещи борба за мир и правда, а в това воюване поробват и обвързват в тежки вериги Земя и нейните три пояса Творцуви творби!

В последно време борбата ще се ожесточи и строго ще се определи чрез изявената сила, според Словото Божие и ще изяви целта на завоевание, а завоевателят чрез сила – като вожд неин, явил се като измамник под мантията на мироносец! Неговата скрита цел коварна е: господство на завоевател и се охранява в земно владичество! Сатана ще се изяви в последната Армагедонска борба, която се започна още в Небето между двамата Борци, владеещи Дух и материя и едва в Свършека ще бъде открита скритата цел на завоевание и победа!

Още в небето Люцифер отрича Христа и Отец

След откритата борба на Сатана горе в Небето, в която той отрече Христа и Отца като Троица Свята в единство с Дух Святи, бе изхвърлен на Земя и тя стана арена на духовна война. В стремежа си нечестно да воюва и победи, той завладя трите пояса земни творби и започна борба, за да устрои царството си на гибел за вечността и да владее Земя вечно чрез смъртта! Сатана воюва в дух на измама, макар че отрече Твореца свой, изявен в Троен Лик като Свята Троица във водене борбата на Земята в три ерни времена, строго определени като периоди в разпростиращия се План за спасение над земното селение. Сатана, знаейки своята съдба, която заслужено му се определи след бунта в Небеса, хитро водещи борба чрез дух на злина и отмъщение към своя Творец за вечно унищожение на Божията творба!

Сатана не знае как се развива Спасителния план

Едно само не знаеше врагът – развоя и действието на Плана за спасение, съставен от Троицата Свята и чрез нея изявен на Земята! Не знаеше Сатана, че чрез жертвата Христова действаше Планът за спасение, изпълняван от Дух Святи, целта на който беше да бъде освободен робът на греха от тежкия хомот на поробителя Сатана. Борбата на Сатана е била насочена именно към това – да узнае Плана на изкупление за планета Земя! И в този стремеж той завладя материята като я въвлече в съгрешение, да отрече духа. А именно чрез Духа се водеше великата борба чрез действието Му над човека. Спасението е лично, индивидуално и е духовно! И точно тук е целта на Сатана, да завладее, да пороби духа в материята, като го отрече! Така той постига своята цел като поробител, завоевател в унищожение на Божията творба. Това е и грехът на Сатана, който завладя материята – човекът да отрече Твореца на всяка правда! Човекът не призна, не прие Творческата Му Мощ, чрез Троен образ изявена в действие във водене на борбата за освобождение на жизненото дихание – Духа за вечността!

В първото ерно време сатана е завладял евреите

В Първото ерно време Сатана воюва и завладя сред свидетелствения плътски народ една трета от войнствения свещен отряд в действие на сянково скинично служение, чрез когото води борба с Бога и чрез тях той победи материята тялото на Христа. Но яви се възкресението в победа над смъртта! Отца възкреси Сина Божий, Господа Исуса Христа! Творецът велик на материя и дух се яви като победител над дух и материя на злина, греха и смъртта!

С великото и могъщо възкресение на Христа Творецът на всяка творба изявяваше на човечеството на планета Земя Плана за спасение чрез възкресение (духовно и в материя) за вечността като едно могъщо изкупление на духа. Борбата е безпощадна, тя не спря и се води за смърт и живот! И в последното време Сатана пак ще се яви под мантията на управляващ завоевател, победител над духа, като покровител на материята, но отричащ Духа на правда. Тук именно ще се яви пак неговият грях, водещ борба, воюващ против Твореца на всяка правда, Който воюва чрез Закон, планомерно поставен в действие за изкупление, чрез Кръвния принос на Христа за целия човешки род с целокупност земна.

Борбата е жестока и се води от векове! Но не е скрита от човека целта на Сатана да завладее планета Земя с нейните три пояса Божии творби. словото Божие ясно подчертава скончанието на борбата! А чрез пророк Даниил изявява сетнината на Сатана като владетел в неразумност чрез човека, отричащ Твореца Си. Таз велика борба, която се води над Земя и в човека, е всемирна.

Тъй и победата ще всемирна победа! Тя се в води от същества в разум, сътворени от своя Творец, които се обхождат в неразум, като Го отричат, изявен в Троен образ, водещ борба за изцеление, изкупление в победа върховна над плътта – материя и духа на измама. Затуй в Своята творба тъй мъдро се е изявил Бог-Творец и с голяма любов я е възлюбил! И с мир кани човека към мъдрост и знание, в смирение пред Създателя Си, Който не желае неговото погинване.

Но на Земята владее князът на тъмнината, завладява материя и дух и ги употребява в борбата срещу Създателя свой. Той отрича духа на правда или отрича съществуването на Бога, ясно се определя като Антихрист И с хитрина съумя князът на тъмнината да изрази борбата за земно завладяване в господстваща власт над Земята и Небето и ще изяви своята власт като завоевател и победител над духа. Той е облечен в мантията на Антихрист, устремен в унищожение в последния му нагон. Чрез делата си желае увенчание с трон над цялата Вселена, Небе и Земя! Но съдбата не се решава чрез него на Земя и Небе, тъй като и той е творение (отнася се за Сатана в чина му на антихрист).

А чрез могъщия Съд небесен, председателстван лично от Могъщия Законодател и Съдия, в скончание на борбата, водена от двамата Борци – Христа и Сатана сред Земята чрез войнствата свои, ще се открие съдбата, тъй ясно изявена чрез дела в живота на творението. Само страшният нагон на Творцувия враг е изявил промисълта Божия чрез стремеж в жажда за завладяване на Земя и земната целокупност. Тук е и тайната на Бога и Сатана я използва, като я прилага (чрез жажда за материалното) в отричане съществуването на Бога и духа: ”Няма друг живот“! Но на това апостол Павел отговаря: ”Тогаз яжте и пийте, че утре няма. Горко ви, не се мамете!” Наистина борбата е ясно изявена и победата на Божията цел и оръжието, с което Бог воюва, е показано в живота на творението и последната Божия победа!

Небето представя планът на спасение

В Словото Божие на Битие ни се дава съвършена представа за сътворението, Твореца и Неговия характер на Правда и Истина и на грехопадението. Ясен е Божият план и намерение в сътворението, но само за смирените души! Не може да се отрече, че и чрез твърдта небесна е изразен Планът на спасението, начертан чрез творбите на Светлината! Планът на борбата е изявен като карта небесна и начин, по който ще се води тя чрез знаковете на времето. Описана е и съдбата на племената, чрез които се води борбата сред Земята.

След потопа

След потопа чрез дела в живота на земния войн – човек е изявен и грехът – семето на неправда, чрез което се води и самата борба сред флора, фауна и човек нощ и ден, вода – земя. Слънце – Луна, расово разделение чрез цветовете сред народи и племена, езици и колена, с което се изразява великата борба между доброто и злото. Особено ясно е подчертана мъдростта на Бога в сътворението в земните недра. Планини, езера, океани и моря, реки свидетелстват за това, че чрез дела в живота се изявява Творцувата велика Мощ! Но човекът, неблагодарен, винаги е дирил своята угода! Материята – плътта винаги се е стремяла към своята цел без да разумява онова, което е за нейното добро. Не винаги желанието, одобрено от плътта, е добро за духа на човека. Развиващата се цивилизация и наука се стремят да докажат ”несъществуващия Бог”, дух и небе. Те отричат Словото Божие като могъщ авторитет, написано във вековете чрез Духа Божий със символичен език. То е мъчно разбираемо, особено за оня, който отрича Твореца на всяка правда. Но за смирения, искрено търсещ, Неговата слава е лесно разбираема и ясно подчертана! Чрез дела в живота ние виждаме разпрострения План за спасение, водещ към велико и могъщо изкупление.

И тъй флората земна в своя живот е израз на едно могъщо изявление в тление, сочещо на бъдещо нетленно състояние чрез процеси в развитие – оплождение, явление на плода и краят – смъртта! Ако проследим битието на човека, също ясно е изразен развоят на Плана за спасение чрез дела в живот. И с цялата си простота на действие създанието и живите процеси в него, развиващи се независимо от него, а по Закона на Създателя, сочат на великия Творцув план на изкупление! Тъй във флора, фауна и човек, включително и Земя като целокупно творение ясно се проследява едно действие – цел, едно и също начало и процес на развитие, които ясно свидетелстват за великото начало, скрито в една Творческа Мощ: раждане, растене, оплождение и смърт. Това е едно и също явление, един и същ строго протичащ процес в живота на целокупното Божие земно създание! Този процес, развиващ се в живия свят, е подчертан и във времената, развиващи се над Земята като условие за действие на законите в живот, независими, нито ръководени от човека над Земята. Един и същ е процесът в своя развой, явява се плод и временен покой над живота на флора. Може ли човекът да прибави нещо свое към тая истина и Божия изява сред Неговите творения? Човеку е дадена мъдрост да облекчи, подобри, да подкрепи тези процеси и то пак за свое по-голямо удобство, за задоволяване на неговите телесни нужди.

Борбата между доброто и злото е съвършено ясно изразена сред трите пояса земни творби, но тя е забележима само от справедливия наблюдател, дирещ Правдата Творцува!

Човек не познава Божията мъдрост

Но целта на Всемогъщият Борец в правда не е само тази, да осигури за човека един кратък угоден живот, да му създаде условия за едно кратковременно земно пребиваване, протичащо в неправда и зло. Богатството на Божието дарование, големите удобства и красиви неща вместо да доведат човешкия дух до чувство на благодарност към Създателя, остават само хитро построена и използвана от Сатана примка за унищожение и погибел на човечеството! От Първобитност до Скончание се е развивала науката и е достигала високи върхове в различните отрасли на човешкия живот чрез мъдрост, дадена по милост Божия за подобрение на човешкия бит! Но за нещастие на човека, той не позна Божията мъдрост и любов, не призна Неговата велика Творческа Мощ, въпреки невъзможността човек да промени законите на Създаването и Скончанието, да ги отмени в живота свой, на фауна и флора! В своя стремеж да се изяви като завоевател и господар на живота и земните блага, ненужни за земния войн – човек, той е отрекъл и пренебрегнал великата милост Божия!

Постиженията на науката

Не могат да се отрекат постиженията на науката във времената и вековете в абсолютно възгордяване, като преписва на своята мъдрост Божиите дарования. Тя ограничи човешкия кръгозор и го уподоби на кон с намордник. Човекът не разшири своя мироглед в унисон със Словото на Всемогъщия Творец, счете го за мит или просто явление! Какво е Бог? Химера за старите и малодушни същества?

Библията е книга над всички книги

Науката сложи тъмни очила на човешките очи и през тез очила тя гледа на бъдещето! Тя не се обръща назад, към миналите събития сред флора, фауна и човек, да разгърне Книгата над вси книги, да запита как се е явила тя, да се запита как продължава да съществува и чия десница я окриля, кой я защитава? О, да, тя сама, Библията свята, е меч двуостър и в нея ясно е изразен целият земен бит и начертан План на изкупление. Тя е Мощ и сила, наука над вси науки! Но смели крадци са човеците, обират, опустошават, приписват си права и претендират за хвала.

А Твореца, великия Създател на всичко добро, отхвърлят настрана. От Създание, в падението свое, до Скончание, човек е завладян от желанието да дири своето ”аз”, да го увековечи, да наложи тлението свое! Но да се замисли, е тежка отживяла слава или ако се добере до нея, защо да не я притежава той?

Но за освобождение от веригите тежки на вековния Божи враг Сатана, завладял човечеството чрез греха, кой ще събуди това изпаднало в дълбока летаргия човечество, да го спаси и избави? О, презрение в невежество на двадесетия век! Ще се унижи ли човек да вярва в Бог и Дух? Как може да се яви на показ вяра, следвана от дела? О, човек напълно е отхвърлил Твореца Свой! Не е съзрял Неговата слава, ни в ден, ни в нощ, ни в подобието свое на Божия образ, ни мъдрост е проявил. Но на волята на завоевателя Сатана, скрит под мантията на всяка неправда, тъмнота, болест, язва, смъртта, се е подчинил и се е определил, и като войник е грабнал оръжие на неверие като продаде вечното си съществувание на бъдещи добрини чрез едно могъщо възкресение в изкупление на оправданите от Съд небесен велик в Правда за нищожна цена на мимолетност на тленния живот. Не прояви мъдрост в своя път, за да приеме избавление, а се обрече на погубление!

Днес борбата е по-жестока отвсякога

И днес борбата, по-силно явена от всякога, макар и нейното крайно скончание да е решено в Небето чрез Съд велик, е жестока, неумолима за завладяване на Земя и Небе. Но Небето не ще се подаде на власт и сила Сатанинска, макар че Поднебесната е показала гостоприемство чрез науката, но не и за завладяване. Никой и с никакви средства не може да го завладее, макар че е толкова лесно постижимо! Човекът отиде до Луната, но тя е само свидетелство на съдбата на великата Божия промисъл! Луната като нощно светило осеняващо е в служба над Земя в озарение, тя сочи на службата на пророка, свише осенен от Небе сред мрака на Земя. През всички векове и времена тя сочеше на пророческата мисия сред народи и племена на Земя!

Седемте планети са сестри на Земята, която е в съдбата на Естир

А Слънчевата система със седем планети като сестри на земя, ако и да бъдат от човек посетени, о, те никога не ще бъдат победени! Те са в свидетелствени съдби на Царицата – Земя, нейни верни сестри в Естирини съдби, седем девици пред Царя – Слънце, символично сочещо на Христа, а Невястата Му е царица Земя, но новоизкупена в нетленна съдба! Дори и да стигне човек до тях, не ще нищо да види, защото те са в свято съществувание, непаднали в грях, създадени като реални свидетелствени съдби пред Целия Всемир.

Седемте планети са населени в нетление

Жителите на седемте планети в Слънчевата система не са смъртни същества, тленни! Те единни са в нетленни съдби. Целият Всемир е тъй могъщо сътворен и вси мирове са без укор и грях! Строени като войска, те вървят ден и нощ, недосегаеми ощ.

О, не се мами, човече, в кратковременната Сатанинска измама за земна слава! Коварна и жестока е тя и води душата в погибел! Смири се и Твореца Свой разбери, изявен чрез Словото Му на Земя – Духа – Меч на мъдростта и продължи. Чакай! Той ще се яви като Победител, увенчан в Правда на Закон пред Върховния Трон Законодателен пред Твореца Твой и ще те навек спаси!

Наистина води се борба за господстваща власт над Земята. Той, Спасителят, ще се яви и ще победи! Само чакай, заплатата на труда в Правда Негова ще те награди и чрез цената на кръвта Му наново ще те изкупи за ново Царство на вечността, на мира в нетление – съдби за во век! Където няма грях, смърт, ни болка, ни сълзи! Там не се вижда грехът. Там, где е вечна пролет и Слънцето на Правдата вечно ще грее – сам Изкупителят ти Христа сред мир небесен и вечна съдба!

http://slovosvetlina.com/?p=26615Гласувай:
6
21. deathmetalverses - Нещо блогът се е бухнал, май!
28.08 06:38
Чукнах глас "за", пък нищо не излезе... Приятен ден и поздрави, Елизабет!; Здравко
цитирай
2. deathmetalverses - Ха, сега беше отчетен
28.08 06:39
Гласът ми... Приятен ден, приятелко!
цитирай
3. elizabethborislavova - Благодаря и приятен ден
28.08 08:51
Ще се радвам и ако има въпроси, които по същества да разискваме.
deathmetalverses написа:
Гласът ми... Приятен ден, приятелко!

цитирай
4. dobrodan - Не въпроси ще давам днес, а отговори, слугиньо божия,
28.08 10:07
дръж се здраво за каквото има:

Изнасилването е едно от най-отвратителните престъпления, които може да си представи човек. Малко хора, обаче знаят, че Библията често го опрощава и дори го одобрява. Как някой може изобщо да базира морала си на книга, която позволява изнасилвания… нямам никаква идея. Вероятно тези хора са лъгани и внимателно отклонявани от ужасното съдържание, което се намира в нея.

Така че вземете си Библиите и четете по-надолу, за да видите всички отвратителни неща, за които свещенниците и проповедниците ви не искат да знаете. На много места е използван изразът „взима за жена“. Не се подлъгвайте да смятате, че тук става въпрос за доброволни бракове. Първият цитат съвсем ясно показва, че са използвани убийства и сила за „взимането“ на тези жени.

синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

Очевидно тези жени са били постоянно изнасилвани. Болните мозъци са избили и изнасилили цял град и на всичкото отгоре са поискали още момичета. Затова са се криели покрай пътищата, за да отвличат и изнасилват още.
Как някой може да определени подобно поведение, като нещо различно от ужасно?

2) Убийства, изнасилвания и грабежи на мадиамците

Тогава Моисей и свещеник Елеазар и всички князе на обществото излязоха вън от стана да ги посрещнат. И се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война, па им рече: (защо) оставихте живи всички жени? ето те, по съвета на Валаама, бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора, затова и дойде оная поразия върху народа Господен. И тъй, избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени, които са познали мъж на мъжко легло; а всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си.“

„Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него; само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.“

4) Правила за изнасилване… wtf?!

„Ако някой срещне девица несгодена, па я хване и легне с нея и ги заварят, то оня, който е лежал с нея, трябва да даде на моминия баща петдесет (сикли) сребро, а тя да бъде негова жена, понеже той я опорочил; през целия си живот той не може да се разведе с нея.“

Явно за хората, превеждали текста, разликата между „изнасили“ и „легне с“ не е особено голяма. Що за лунатик ще кара жертва на изнасилване да се омъжи за насилника си?!

Отговор: християнският Бог.

5) Смърт за жертвите на изнасилване

„Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, и някой я срещне в града и легне с нея, то и двамата доведете при вратата на оня град и ги пребийте с камъни до смърт: момата, задето не е викала в града, а мъжът, задето е опорочил жената на ближния си: тъй изтребвай злото изсред себе си.“

Ясно е, че на Бог не му пука за изнасилените жертви. Интересува се само от посегателството над чуждата „собственост“.

6) Полигамия, изнасилване, убийство на бебета и божието „опрощение“

„Тъй говори Господ: ето, Аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце; ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден. Тогава Давид каза на Натана: съгреших пред Господа. И Натан каза на Давида: и Господ сне от тебе греха ти; ти няма да умреш; но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да Го хулят, то родилият ти се син ще умре.“

(б.а. детето умира 7 дни по-късно)

Това трябва да е един от най-противните цитати от Библията. Самият Бог довежда невинните и изнасилени жертви при насилника си. Що за загубеняк би направил нещо подобно? Но явно това не му стига, защото след това убива и дете… Противна книга! И като се замисля колко хора се кръстят и заклеват над нея…

7) Изнасилване на заложнички

„Кога излезеш на бой против враговете си, и Господ, Бог твой, ги предаде в ръцете ти, и ти ги плениш, па видиш между пленените хубавица жена, и я обикнеш, и поискаш да си я вземеш за жена, заведи я у дома си, и нека тя остриже главата си и изреже ноктите си, да съблече робинските си дрехи, да живее у дома ти, и да оплаква баща си и майка си цял месец; след това можеш да влезеш при нея, да й станеш мъж, и тя да ти бъде жена. Ако пък отпосле тя ти се не нрави, отпусни я, накъдето поиска, ала не я продавай за сребро, нито я прави робиня, защото ти си я унизил.“

Отново Бог одобрява насилствения секс.

8) Военните плячки
„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

Отново се забелязва лицемерна промяна на смисъла на текста, чрез замяната на „when“ (когато), в английската версия, с „ако“ в преводната.

Английска версия: „Когато някой продава дъщеря си като робиня…“

Превод: „Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня…“

Само аз ли виждам жалък опит за прикриване на легализираното от Библията сводничество?

10) Бог помага за изнасилванията и грабежите

„Ето, настъпва денят Господен, и ще разделят награбеното от тебе сред тебе.
2. Ще събера всички народи на война срещу Иерусалим; градът ще бъде превзет, и домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града.“ЯВНО ТОВА Е МЕЧТАТА НА ВСИЧКИ ПСИХЯСАЛИ ПОПСКИ БУЛИ - ДА БЪДАТ УПОТРЕБЕНИ СПОРЕД БИБЛИЯТА ИЛИ ПОНЕ ТОЛКОВА, КОЛКОТО БОГ Е ОТРЕДИЛ........

Не знам защо продължаваш да се хабиш. Мога да извадя поне хиляда пъти по толкова материал. Но щом те влече, пък и ти се удава, продължавай, забавлявам се от сърце, честна дума. :):):)
цитирай
5. elizabethborislavova - Този голям откъс от съдебната светлина публикувах специално за теб
28.08 16:07
Да започнем поред.
Със своята форма Земята изразява борбата между доброто и злото

Земя като физическа материя, със своята форма и живот изразява могъщата съдба в развой на великата борба, водеща се между две сили за господстваща власт над нея! А тя, с целокупността своя във вглъбена й съдба, изявяваше великата Божия промисъл като дяло на могъща мъдрост! Земята като цяло, със своите три пояса творби, представя единна съдбата на девица, приготвяща се за своя Жених. Тя е реално свидетелство, представящо я като девица, очакваща царска съдба над нея (Земя) като царица! И като белег на царската й съдба личи короната над нея, изявяваща нейния царски произход. Затова е охранена с войнствения кордон на атмосферата.
цитирай
6. nkf - Проблемът не е никакъв Сатана, а ...
28.08 16:08
Проблемът не е никакъв Сатана, а аврамитската простотия и невежество и дваж по-тъпите му последователи.
цитирай
7. elizabethborislavova - Нима отричаш, че има дявол?
28.08 17:32
Та нали той е виновен за всички злини. Но хубавото е, че вече е осъден, че присъдите му са свалени на земята в България. Остава му малко време.
цитирай
8. dobrodan - Продължаваме напред, нали така? :):):)
28.08 17:35
Робство

Заедно с убийството, робството трябва да е едно от най-неморалните неща, на които човек е способен. Въпреки това, то е навсякъде в Библията – както в Стария, така и в Новия завет. Библията го одобрява съвсем ясно на много места, като стига дотам, че да обясни, как да се сдобием с роби, колко силно да ги бием и кога можем да правим секс с робините.
Много евреи и християни ще се опитат да игнорират моралните проблеми, породени от робството, като кажат, че тези роби всъщност са били слуги. Много преводи на Библията използват думите “слуга”, “прислужник” или “крепостник” вместо “роб”, за да я накарат да изглежда по-малко неморална, отколкото е. Въпреки, че много от тези хора вероятно са работели като домашни прислужници, това не означава, че не са били роби, които са били купувани, продавани и третирани като стока.
Следващият откъс показва ясно, че робите са били собственост и са третирани като стока:
„А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби. А над братята си, синовете Израилеви, не бивайте един над други жестоки господари.“

Следващият откъс описва как е трябвало да бъдат третирани еврейските роби:
„ако купиш роб евреин, нека (ти) работи шест години, а на седмата (година) нека си излезе свободен, без откуп; ако е дошъл самичък, самичък и да си излезе; ако е женен, да си излезе с него заедно и жена му; ако пък неговият господар му е дал жена, и тя му е родила синове или дъщери, жената и децата й да останат при господаря й, а той да си излезе самичък; но ако робът каже: обичам господаря си, жена си и децата си, няма да си изляза на свобода, – то господарят му да го заведе пред боговете * и да го изправи до вратата, или до спонеца на вратата, и нека господарят му промуши ухото му с шило, и той да остане вечно негов роб.“

Забележете как са могли да накарат еврейски роб да се превърне в роб завинаги, като държат жена му и децата му като заложници, докато той не каже, че иска да е роб завинаги. Що за семейни ценности са това?
Следващият откъс описва отвратителното практикуване на секс-робство. Как някой би могъл да си помисли, че е морално да продадеш собствената си дъщеря като секс-робиня?

„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

Това са семейните ценности на Библията. Мъжът може да си купи колкото поиска секс-робини, стига да ги храни, облича и опъва!
 Какво казва Библията за биенето на роби? Можеш да биеш и мъжете и жените роби с прът, колкото поискаш и в това няма никакъв проблем, стига да не умрат веднага:
„А който удари роба си или слугинята си с тояга, и те умрат под ръката му, да бъде наказан; но, ако те преживеят един или два дни, не бива той да се наказва, защото те са негово сребро.“

Мислите си, че Иисус и Новият завет ще имат различно виждане за робството, но то е все така одобрено и там, както показват следващите откъси:
„Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простота на сърцето си, както на Христа“.

„Ония, които са под робско иго, да считат господарите си достойни за всякаква почест, за да се не хули името Божие и учението. Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени. Тъй поучавай и увещавай.“

В следващата притча, Иисус ясно одобрява биенето на роби, дори и ако не са знаели, че са направили нещо нередно:
„А оня слуга, който е знаял волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаял и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всекиго, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква.“

Четеш ли, а? Четеш ли?
ТОВА ВИ ОЧАКВА ГОРЕ НА ОБЛАКА - РОБСТВО И ТО ВЕЧНО. НА ЕВРЕЙСКИЯ ГОСПОД. НЕ САМО ЩЕ ВИ ТАКОВА ПОИМЕННО И ПО АЗБУЧЕН РЕД БЕЗ ДА ВИ ЦЕЛУВА, А И ЩЕ МУ РОБУВАТЕ.
цитирай
9. nkf - Та нали той е виновен за всички зл...
28.08 17:42
elizabethborislavova написа:
Та нали той е виновен за всички злини. Но хубавото е, че вече е осъден, че присъдите му са свалени на земята в България. Остава му малко време.

Никакъв дявол няма. Във всеки случай обаче, ако има, това е твоят еврейски бог яхвето. :) Ти нали си хеврейка.
цитирай
10. elizabethborislavova - Как, ти нали уж беше християнин
28.08 17:54
Те вярваш ли, че има дявол и паднали ангели?
Виж какво казва Бог:
Днес борбата е по-жестока отвсякога

Но за освобождение от веригите тежки на вековния Божи враг Сатана, завладял човечеството чрез греха, кой ще събуди това изпаднало в дълбока летаргия човечество, да го спаси и избави? О, презрение в невежество на двадесетия век! Ще се унижи ли човек да вярва в Бог и Дух? Как може да се яви на показ вяра, следвана от дела? О, човек напълно е отхвърлил Твореца Свой! Не е съзрял Неговата слава, ни в ден, ни в нощ, ни в подобието свое на Божия образ, ни мъдрост е проявил. Но на волята на завоевателя Сатана, скрит под мантията на всяка неправда, тъмнота, болест, язва, смъртта, се е подчинил и се е определил, и като войник е грабнал оръжие на неверие като продаде вечното си съществувание на бъдещи добрини чрез едно могъщо възкресение в изкупление на оправданите от Съд небесен велик в Правда за нищожна цена на мимолетност на тленния живот. Не прояви мъдрост в своя път, за да приеме избавление, а се обрече на погубление!

Днес борбата е по-жестока отвсякога

И днес борбата, по-силно явена от всякога, макар и нейното крайно скончание да е решено в Небето чрез Съд велик, е жестока, неумолима за завладяване на Земя и Небе. Но Небето не ще се подаде на власт и сила Сатанинска, макар че Поднебесната е показала гостоприемство чрез науката, но не и за завладяване.
Това е борбата между сатана и Исус. Скоро ще приключи.
цитирай
11. nkf - Тц, не съм хитрянин. Не, няма нито ...
28.08 17:57
Тц, не съм хитрянин. Не, няма нито дяволи, нито паднали ангели.
цитирай
12. dobrodan - Ето какво мислят и други хора по въпроса :):):)!
28.08 18:32
Обръщам се към автора на статията:
Първо – поздравявам те с това че си самостоятелно мислещ човек, и подкрепям делото ти да показваш истината за религията. Второ – изобщо не се връзвай на обречени на малоумие същества като размахващите тук библейските си цитати, четени както им е угодно, и както им е набито в кухите лейки. Препоръчай им филма „Агора“ за да видят как точно е наложен исус и християнството. Хващам бас че никой от тях не го е гледал, но всички са гледали най-кървавата и пълна с брутално насилие продукция „Страстите Христови“. Това са обречени същества, и спор със тях е безсмислен. Те освен да размахват цитати и анатеми с красъци „амин“ и „алелуя“ /каквото и да значат тези безсмислици, друго не умеят. Паразитират тихичко върху постиженията на атеистите, и ги анатемосват. Отричат науката, но всички са със смартфони, и ги оперират доктори-атеисти. Брутален геноцид над човешкото достойнство е религията, и превръща хората в пълзящи червеи, обвиняващи се че изобщо са се родили, та цял живот трябва да изкупуват „греха“си. Браво за сайта, и се радвам да видя че в цялата религиозна помия ширеща се в нета, има и местенца като тези, където някой МИСЛИ самостоятелно и свободно. Чудя се тези овчегвали набожници като mariq и Магдалена /сигурен съм че е само една личност за двата ника/ защо изобщо посещават подобни теми, като им е ясно от заглавието за какво се говори в статията. Защо не си седят в християни.ком и да си навират божеството и исуса където им е кеф. Но не…като зараза пълзят навсякъде, и плашат със ада и сатана. Ад и Сатана съществуват само за вярващите в тях! Те са си проблем на самите вярващи, не на атеистите! Да плашиш със своите си страхове цялото човечество е признак на много сериозно психическо отклонение. Добре е да си държат психясалото съзнание вързано, и да не си показват грозната физиономия извън църквата, защото са за срам и позор! Циганина пастор със златните ланци и фолксвагена им е отнел отдавна човешкия образ! Аз обикновено не разговарям с подобни същества че ми е под достойнството. Те са отделен човешки вид, хомо-набожникус, който е много изостанал от хомо сапиенс. Ако не си бутаха ангелската смрад навсякъде, щяха да провокират само безразличие и съжаление. Но с агресията будят ответен гняв и агресия! Бъди снизходителен към тях, и подминавай тези същества с безразличие. С тях не може да се води НИКАКЪВ диалог!

Егати, сякаш аз съм го писал това... Жалко, но не съм :).

Всъщност, думите „амин“ и „алелуя“ са доста забавни, като се има предвид значението им и тезите, които вярващите опитват да наложат.

По смисъл „амин“ е реакция на слушащия, че вярва на казаното:
– „Вервайте ми!“
– „Амин!“ (Вярваме ти!)

„Алелуя“ буди още повече смях, защото е просто версия на „Аллах акбар!“. На български изразът е „Слава богу!“ („Слава на Бога“). Трудно е човек да си сдържи смеха, когато чуе някой да казва „алелуя“ или „слава богу“, и знае, че това е всъщност „Аллах акбар“ на „юдео-християнски език“.


Бабее? Отивай да си вариш компотите и лютеницата :), да имате за облака горе, роби с роби :).
цитирай
13. elizabethborislavova - А защо тогава в началото на блога си цитирал Библията
29.08 09:17
Ако няма дяволи и паднали ангели значи няма и Бог. Атеист ли си?
nkf написа:
Тц, не съм хитрянин. Не, няма нито дяволи, нито паднали ангели.

цитирай
14. nkf - Поредна демонстрация от твоя ст...
29.08 17:32
Поредна демонстрация от твоя страна, че не се отличаваш от кучето на Павлов. Бинарното мислене - доколкото ти въобще мислиш - е идеална схема за манипулация на глупаци. :)
цитирай
15. elizabethborislavova - Обясни
29.08 19:26
Не си християнин, а цитираш Библията? Бог има ли? Обясни го на бинарен език, на който аз говоря.
цитирай
16. dobrodan - Ето малко обяснение на бинарен език, така виждам нещата аз по твоите обяснения,
29.08 19:37
дълги и напоителни.
Влиза ти божият хм, член отзад - в рая си.
Влиза ти членът на сатаната отзад - в ада си.
Като не ти влиза никакъв - значи си още на Земята.
Божият по-голям ли е или по-корав, как смяташ?
Коя е причината да предпочетеш него пред другия?
Кинтити, нали?
цитирай
17. elizabethborislavova - аз като ти казвам, че си дърт чекиджия ти казваш жена имах
29.08 21:06
Виж какво скъпоценно нещо съм публикувала.
цитирай
18. dobrodan - Дърт чекиджия те е правил, скъпа, наричаш го бог (който няма жена за разлика от мен), а скъпоценното можеш да си го навиеш
29.08 21:43
на руло и да си го пъхнеш там, дето и бог няма да те огрее. Схвана ли?
Купи си Саво на промоция и започвай да пръскаш мухъла, че царят иде, и да пребиеш другите седем сестри, да не те прередят на опашката.
цитирай
19. elizabethborislavova - Днес борбата е по-жестока отвсякога
29.08 22:26

И днес борбата, по-силно явена от всякога, макар и нейното крайно скончание да е решено в Небето чрез Съд велик, е жестока, неумолима за завладяване на Земя и Небе. Но Небето не ще се подаде на власт и сила Сатанинска, макар че Поднебесната е показала гостоприемство чрез науката, но не и за завладяване. Никой и с никакви средства не може да го завладее, макар че е толкова лесно постижимо! Човекът отиде до Луната, но тя е само свидетелство на съдбата на великата Божия промисъл! Луната като нощно светило осеняващо е в служба над Земя в озарение, тя сочи на службата на пророка, свише осенен от Небе сред мрака на Земя. През всички векове и времена тя сочеше на пророческата мисия сред народи и племена на Земя!
цитирай
20. dobrodan - На кой пророк точно свети Луната, може ли да знам?
29.08 23:05
Луната и до днес си остава ислямски символ....нещо обърка светите книги ли :):):)?
Бог ли прати хора до луната?
Американците са богове може би едва ли не?
Много ви е дивашки култа, карго се нарича и е от XX век. Пак изгоря :).
Краят на борбата е предрешен, но тя продължава безмилостна и жестока?
Това да не ти е полуфинал на световно по футбол, лельо?
цитирай
21. elizabethborislavova - Луната символизира пророк
30.08 10:19
Нали публикацията от Божието Слово започва с това, че обяснява, че всичко на земята е символично. То е резултат от преустройството, което е направено на земята за да бъде мястото на борбата между доброто и злото пред очите на цялата вселена?
Земята - църквата и седемте девойки, Слънчето и Луната. Слънцето символизира Бог. Луната символизира пророк.
Относно твоя приятел вашите хора не са пророци, а лъжливи пророци. Затова на вашето знаме има полумесец, непълна луна. Оттук още е видно, че вашият началник изгражда една религия, базирана на лъжлив, полу-пророк - поумесец.
Да, след Страшният съд, който е приключил и решенията му са дадени в България, борбата вече е предрешена. Даже не предрешена, а решена. Сатана е осъден, а Исус е оправдан и като Цар скоро ще дойде.
След като е предрешена защо продължава - питай началника си. До последно той ще сее смър - духовна и физическа. Определи се на коя страна си.
цитирай
22. dobrodan - ИСУС ОПРАВДАН? НЯКОЙ Е ЗАВЕЛ ДЕЛО СРЕЩУ СИНА БОЖИ И Е ЗАГУБИЛ, ТАКА ЛИ?
30.08 10:48
Контакти
0882/809068

dpbkarlukovo@abv

www.dpbkarlukovo

Община Луковит, гара Карлуково

Човешки Ресурси - 0882/809072

Счетоводство - 0882/809050

Социален Ръководител - 0882/809070

ЗВЪНИ ИМ СПЕШНО, ЗЕМЯТА ИЗБУХНА!!!!!! НЯМА ВРЕМЕ, СПАСЯВАЙ ГИ!!!!!!

Адрес:
ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb@abvТелефони
0417/82586 - Директор
0417/82588 - Главен счетоводител
0417/82346 - Централа
0417/ 83467- Социален работник
0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение


ОТИВАЙ БЪРЗО, ТАМ СПЕШНО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТЕБ!!!!!! НЯМА КОЙ ДА ГИ СПАСИ И НИЩО НЕ ПОДОЗИРАТ МАЙКИТЕ ИМ, ИНАК САТАНАТА ЩЕ ГИ ВЗЕМЕ, ДЕЙСТВАЙ!
цитирай
23. elizabethborislavova - Да, приятелю, Исус Христос вече е цар
30.08 18:39
Като номинален православен християнин сигурно знаеш, че В едемската градина Ева извърши първородния грях. Той се състоеше в демонстративно неподчинение и нарушение на десетте Божи заповеди. Това беше първородния грях. След изгонването на Адам и Ева от рая човека остана без надежда за спасение и вечен живот, както и ти искаш.
За да даде нанежда за вечен живот Бог изпрати сина си. Бог Син се роди в човешки образ. След възкресението си Исус Христос отива на небето. Там той започва да изпълнява ролята на НАШ ХОДАТАЙ. Тук на земята Бог, който движи съдбите и управлява църквата е утешителя Святия Дух.
Възкресението на Исус не значи край на борбата. След още 2000 години, за да сложи край на борбата, наблюдавана от цялата вселена, се провежда Страшния съд.
Страшния съд е описан в Откровение 4 глава:
2 Начаса се намерих в изстъпление чрез Духа, и, ето, престол беше поставен на небето, и на престола седеше Един.
3 И седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, на глед като смарагд.
4 И около престола имаше двадесет и четири престола, и видях, че на престолите седяха двадесет и четири старци, облечени в бели дрехи, и на главите им златни корони.
5 И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.
6 И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около него четири живи същества, пълни с очи и отпред и отзад.
Страшният съд има за задача първо да отсъди кой е прав: Синът Божий или сатана. След това в зависимост от това Съдът е решил съдбите на всички починали до времето на Съда. За всеки от тях вече Бог знае кой накъде е . В рая или в ада.
Дали стана ясно сега за Исус и твоя началник?
цитирай
24. dobrodan - Чакай сега. Някакви пенсии играят некакъв съдебен състав, така ли?
30.08 20:28
Ти 24 човека на едно мнение виждала ли си? Аз не съм.
2000 години съдебни заседания - ай стига бе?!
Какви са тия фойерверки на господа под престола, това не е ли малко просташко забавление?!
Същества, които имат очи и на гъза си? Моля те, хвани ми едно?!
Как може изобщо да допуснеш, че сатаната е прав и в кое, по дяволите, е прав? В какво?
За Адам и Ева ясно, ами сега сме 7 милиарда.........
Какво щяха да ядат в райската градина, на бога рога може би?
Значи, щом съм се родил, съм грешен....... Егати бога, егати чудото!
А, виж ти... То това само за починалите важало, ами живите ще трябва да умрат, че тогава да възкръсват?
Ами вие що се не гръмнете един след друг, за да възкръснете?!
На вратите на рая бог оставя, значи, айфона и вика: Пешо, опраяй се сам, вътре е апликацията със списъка и не ме занимавай........
Ами тия, питам, дето не са умрели кога литнете на облака към на майната си, кво ги прайм, а?
Моят началник нищо общо няма ни с исуса, ни със сатаната. Човек е и ми плаща заплата, защото му работя. Ясно и точно. След работа не ми е началник и не е богопомазан като твоя :).
Ти наистина ли допускаш, че това е истина, дето го плещиш?
Горе съм ти дал едни телефони, възползвай се. Малко е късно, ама медицината понапредна с божията помощ.....
цитирай
25. elizabethborislavova - Твоят началник знаеш кой е, защото в зуховният свят няма средно положение
30.08 22:05
За тези, като теб, които мислят, че има средно положение има среден, знаеш какво.
Описаното в Откровение 4 глава показва началото на така наречения страшен съд. Този съд вече е минал. 24 старци са 24 видни представители на нетленните същества, ангелите. На тях е дадена свобода и право да съдет справедливо според закона. Каквото решат те ще бъде определящо за вселената. Събитията на нашата планета са решаващи, защото определят бъдещето на Вселената. а то е дали смъртта ще стане елемент от Вселената или ще бъде изтрита завинаги.
Съдът е дал своите решения в България в периода 1947 - 1982 г. В Библията едно от най-големите пророчества е това за 1300 години и 35 от тях.
Такива са четирите живи същества. Не всички са като нас. Само на земята животът е в тление.
В самото начало на блога ми е описано, че всичко публикувано тук е изцяло и напълно чисто Божие Слово. Прочети го с отворено сърце. Може да ти даде мир.
цитирай
26. dobrodan - За такива като мен среден има, ама отпред.
30.08 22:18
За такива от вас ще намерим, ама отзад.
Това ако е бог.....пълен льольо ;).
Създал всичко, обаче някакви си там дърти ангели не го бръснат за слива....
Не знам каква библия четете там. Някаква никаква е.
Смъртта е отрицателна форма на живот, поне братя Аргирови си пусни, ако не ми вярваш :):):).
Давам много пари за добитък с очи на гъза, действай. Аз ако съм на тебе, ще си присадя още две там. Нали всичко заради парите правиш :), дето ще дойдат, ама на облака, сиреч никога.
Мир означава пчелен мед. Не ми е любим.
Отворен разум е по-добре от отворено сърце.
Отворили сте си съвсем други части на тялото :), не сърцата. Не е мой проблем, продължавам да се забавлявам, и то безплатно :).
цитирай
27. nkf - Не си християнин, а цитираш Библ...
31.08 10:20
elizabethborislavova написа:
Не си християнин, а цитираш Библията? Бог има ли? Обясни го на бинарен език, на който аз говоря.

Съжалявам, но не мога да слизам на примитивното ти ниво. Ако за теб има неразрешими дилеми, поставящи те в състояние на детско удивление, това не е мой проблем, а твой. От друга страна пък, аз не съм длъжен да ти разрешавам проблемите, обяснявайки ти едно или друго. Простолюдието затова е простолюдие, защото е духовно и умствено ограничено. Бог не съществува, особено в смисъла и образа, в който простолюдието е приучено да схваща. Аврамитската концепция за бог е пример за най-дивашки примитивизъм и простотия.
цитирай
28. elizabethborislavova - Не си по умен от Бога, нали
31.08 10:48
Публикуваното е Божие слово.
цитирай
29. nkf - Разбира се, че съм къде-къде по-...
31.08 11:56
Разбира се, че съм къде-къде по-умен. Богът ти, еврейското яхве, е тъп и зъл плебей. Всъщност, манифестация на психиката на евреите/юдеите, твоите сънародници. :) От друга страна, единственият бог, който тъпче тази земя, от моя перспектива, съм аз самият. :) Така, че това е положението еврейке. :)
цитирай
30. elizabethborislavova - По-умен си от Бог?
31.08 12:38
За пръв път срещам толкова умен човек. Бих искала да се запознаем лично. Относно Бог нещо си се объркал. Бог не е еврейски, а общочовешки. Бог Отец действително е употребявал плътските евреи. Но после идва Бог син, чийто народ са хора от целия свят, в това число и майка ти и баща ти. А сега идва и вреемто на Бог Святи Дух, чийто народ са хора без оглед на религия и нация. Разбираш ли за какво става дума? Ако поне нещо от това разбираш кажи да разяснявам Особено последното за Святия Дух.
цитирай
31. nkf - Напълно разбирам, че става дума за ...
01.09 22:13
Напълно разбирам, че става дума за пълни глупости, разпространявани от доста нахални невежи глупаци. :) Аз не се бъркам по отношение на нищо, но ти пък си в пълно затъмнение за уж изповядваната от тебе религия. :) Богът ти е еврейски. Няма никакъв общочовешки бог и никога не е имало. :) Еврейският бог яхве, на когото се кланяш, е племенен бог на циганското племе. Така или иначе, на мен за боговете Ви не ми пука. Както ти казах: аз съм богът и разбира се съм по-умен от яхвето ви. :) За твое нещастие-няммам интерес да се запознавам с теб лично, понеже не виждам каква полза бих имал от това.
цитирай
32. elizabethborislavova - Имаш ли друга теза освен това, което Бог казва
02.09 10:09
А в публикацията Бог обяснява защо Земята е цел на спасителния план? Ти имаш ли друга теза? Например, че земята не е цел на спасителния план.
За Яхве вече ти обясних. Обясних ти защо Бог не е еврейски, а общочовешки. Ако си го пропуснал потърси го.
Аз живея в София. Кога ще е удобно да се запознаем. За пръв път се сблъсквам с човек, който казва, че е Бог.
цитирай
33. mihala - Здравей,
03.09 13:36
Тази компилация и виждане на земната светлина обхваща сигурно и учението на Мохамед и всички остнали вярвания. Вмъкване на Божието слово за заблуда и красота ли е или за пояснение на вярвващите в Бог. Седемте девици със светилниците хора ли са или богове или планети,съществували преди население на земята от човек. Интересно виждане, но във всички случаи Бог ще съди всички. Поздрав
цитирай
34. nkf - Нещата, които пишеш тук, и които ги ...
03.09 16:22
Нещата, които пишеш тук, и които ги пише в бибелята, са казани/написани от човеци. Така че никакъв бог нищо не казва! :) Разбира се, теза имам. Накратко: няма никакви спасителни планове и т.н. небивалици. :) О, разбира се, че е еврейски бог яхве, ексклузивно еврейски. Ревниво еврейски. Дори изрично им е забранила да имат други богове освен него. :) Забележи - други богове. :) Яхвето си е без съмнение еврейски бог и така е записано "бог яковов, исаков, аврамов..." цитирам по памет. Дотолкова е еврейски бог, че им е обещал цялата земя и всичко останало по нея, включително и неевреите /гои/ като слуги и роби. :) Май ти си пропуснала доста неща. Общочовешки бог няма! Я помисли, ако не беше Цезарят Флавий Валерий да обяви яхвето за татко на исуса ви и за бог единствен, дали сега изобщо щеше да е чувал за яхве, извън малобройната общност от евреи? Самото ристиенство нямаше да го има. :) Така че, палете ежедневно свещи на Флавий, той тъй и тъй е "светец". :) Аз не живея в София, а в Бургас и не ми се налага да ходя в столицата. Така или иначе, както казах, не желая да се срещам с теб, просто защото няма никакъв смисъл.
цитирай
35. elizabethborislavova - Жалко, че не живееш в София, но аз мога да дойда и до Бургас за да се запознаем
03.09 16:35
Бог авраамов е Бог Отец. Бог Исаков е Исус Христос. Бог Яковов е Святия Дух. Бог на целия свят. Единственият истинен. Троица. Общочовешки Бог. Нали вече ти обясних, че плътските евреи са били божи народ до Голгота. След това при Бог Исаков всички хриситяни по света са Божи народ. А в днешно време при Бог Яковов все още Божият избран народ е само в България. Не се ли радваш?
Относно кой казва нещо. Разбира се, че Бог не слиза на земята да пише книги с молив и перо. За това има хора. Бог и дявола употребяват хора. Влагат им идеи, философия, влагат им задачи, които да свъшат и така нататък. Затова е важно човек да иска с него на работи Бог, а не падналите ангели. И ти пази сърцето си.
цитирай
36. nkf - Да, ама не, както казваше покойният ...
04.09 21:18
Да, ама не, както казваше покойният ДС-ар Петко Бочаров. Богът аврамов и яковов си е все яхвето. Тези неща, дето ги пишеш са си някакви твои интерпретации. Аз разбира се нямам нищо против интерпретациите ти, защото просто аз не съм хитриянин и еврейските религиозни въпроси не ме засягат. :) Разбираш ли за какво става въпрос. Няма общочовешки бог, защото поне половината от населението на земята не припознава яхвето ви за бог. :) Например някой индус пък може да твърди, че Вишну е единствен, всеобщ бог. :) Аз пък нали ти обясних, че ти нищо не можеш да ми обясниш, тъй като нищо не разбираш. :) Яхвето никога и никъде и под никакво условие не е отменял обстоятелството, че само и единствено евреите са негов избран народ. Изпадате, вие хитрияните, в ролята на любовница, която много иска да с енамъкне в леглото, на мястото на законната съпруга. :) Е, малко ще ви ползват евреите, но няма как да смените евреите като избрани на яхве. :) Да ти кажа, никак не се радвам, че отвратителната духовна чума християнство/ислям/юдаизъм се шири по българската земя. Откакто дойде християнството, България взе да умира малко по-малко. Колкото до пророчествата - това са създадени от хора планове за изпълнение. Няма никакви божества и т.н. Пророчеството има смисъл, само ако има кой да му вярва и да работи за изпълнението му, иначе -остава си просто трудноразбираем текст. Пак повтарям: ПИСАН ОТ ХОРА с чисто земни цели и в интерес на хора! За какво ще идваш в Бургас: за да ми разказваш за нощен дъжд и т.н. глупости? Не, нямам желание!
цитирай
37. elizabethborislavova - виж това, ако си пропуснал
05.09 22:35
Сатана цели пълното унищожение на цялото създание

А врагът на всяка правда Сатана цели пълното унищожение на Творцувото земно създание заедно с планетата Земя! Нему е дадена власт над материята чрез греха и смъртта, а и при убеждение и над духа, тогава когато индивидът лично е съзнал борбата и е застанал в неправдата на врага, като му е доверил освен материя, но и духа свой! Но Сатана няма власт над духа тогава, когато индивидът го е съзрял, познал е в себе си неправдата, която владее материята – плътта, воюваща против върховното влияние на духа и е застанал на страната на духа, като добре е съзрял в таз борба Сатана и неговата цел е познал!

Целта на сатана е да пороби Земята завинаги

Целта, която си е поставил Сатана в тази борба, е да завладее материя и дух и да нанесе поражение над Творцувата Мощ в изявление над земната площ. И ако това станеше, тогава Земята ще бъде покрита с леш – гниеща материя чрез смъртта. А над цялата планета Земя ще владее злото – грехът със своего жило – смъртта! И Земята ще бъде поробена завсегда! И тогаз владетелят на мерзостта ще бъде поробител за вечност.

Харесва ли ти перспективата, която ти се очертава?
цитирай
38. nkf - Може би ще се подесетя, но се налага ...
05.09 23:18
Може би ще се подесетя, но се налага да кажа - пълни глупости!
цитирай
39. elizabethborislavova - Сатана няма власт над духа, когато индивидът го е съзрял
05.09 23:33
В обратният случай не разбира кат го употребява и го изхвърля.
цитирай
40. nkf - Особено удоволствие е за мен, ко...
05.09 23:45
Особено удоволствие е за мен, когато разни жалки хорица, със скромен интелектуален и духовен капацитет, вземат да ми обясняват как стоят нещата с мен самия. Гледай себе си, момиче!
цитирай
41. elizabethborislavova - Бог има по-голям капацитет и интелект от теб
07.09 04:16
Не мислиш ли?
цитирай
42. elizabethborislavova - Атеизмът е ясно изразен избор на страната на дявола.
07.09 20:53
Ти някак си мислиш, че като си атеист си встрани от избора добро и зло. Всъщност не си. Атеизмът е ясно изразен избор на страната на дявола.
Виж как го обяснява Библията:
12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.
13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби;
14 защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.

Тук Бог говори, че в днешно време има три нечисти духове, прилични на жаби. Какви са тези нечисти духове?
Запомни ги:
1. Беззаконие
2. Хула срещу Святия Дух
3. Атеизъм
Забележи, че носителят на атеизма, който движи всички атеисти по света също е нечист дух.
nkf написа:
Особено удоволствие е за мен, когато разни жалки хорица, със скромен интелектуален и духовен капацитет, вземат да ми обясняват как стоят нещата с мен самия. Гледай себе си, момиче!

цитирай
43. nkf - Не мислиш ли? Не, не мисля!
10.09 14:15
elizabethborislavova написа:
Не мислиш ли?

Не, не мисля!
цитирай
44. elizabethborislavova - Как? Ти имаш по-голям капацитет от Бог ?
10.09 21:56
Разбра ли, че атеизма е една от тези три жаби, три нечисти духа. Атеизмът е подчинен на дявола. в днешно време има три нечисти духове, прилични на жаби. Какви са тези нечисти духове?
Запомни ги:
1. Беззаконие
2. Хула срещу Святия Дух
3. Атеизъм
цитирай
45. nkf - Естествено, че имам по-голям ка...
11.09 15:56
Естествено, че имам по-голям капацитет от бога ти - еврейският педераст яхве и незаконното му синче йешу! Ти разбра ли, че си проста овца? Запомни: ти си много тъпа овца!
цитирай
46. elizabethborislavova - Благодаря
11.09 22:16
Матей 5:11
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: elizabethborislavova
Категория: Поезия
Прочетен: 48180
Постинги: 178
Коментари: 719
Гласове: 610
Архив
Календар
«  Ноември, 2020  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30